Beeld: Typetank

Informatie & advies: Hoeveel uur telt 1 fte in het hbo?

Victor gaat fulltime lesgeven in het hbo. Van personeelszaken krijgt hij de vraag of hij dan 36, 38 of 40 uur per week gaat werken. Huh? Een voltijd dienstverband is toch 40 uur?

Nee, in artikel J2 van de cao-hbo is opgenomen dat een werknemer die fulltime werkzaam is de keuze heeft uit de zogenoemde ‘modaliteiten’ van een 36-urige, een 38-urige of een 40-urige werkweek. De werknemer heeft hierbij het recht om in overleg met de werkgever deze keuze te maken, waarbij de werkgever slechts in het geval van zwaarwegende belangen het verzoek kan afwijzen.

Betekent dit dan dat je jaartaak ook lager is bij een voltijd dienstverband? Nee, een voltijd dienstverband bedraagt nog steeds 1659 uur op jaarbasis; je uren zullen dus anders moeten worden ingedeeld in het studiejaar. Ook blijft je salaris gebaseerd op deze 1659 uur.

Wel heeft de gekozen modaliteit invloed op je verlofrechten. Zo is dat bijvoorbeeld bij 40 uur 428 verlofuren en bij 36 uur 219 verlofuren. Dit komt doordat je minder uren per week werkt. De vrije tijd die je dit per week oplevert, verklaart het verschil in het verlofrecht.

Mocht je twijfels hebben over je vakantierechten of het aantal uren in je arbeidsovereenkomst, neem dan contact op met de AOb.

Meer nieuws