De rechter vindt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof in vakanties gecompenseerd moet worden.
De rechter vindt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof in vakanties gecompenseerd moet worden.

Beeld: Flickr

Hoge Raad bevestigt AOb: tijdens vakantie compensatie zwangerschapsverlof

Werknemers in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, moeten hiervoor worden gecompenseerd. Dat heeft de Hoge Raad geantwoord in een zaak die is aangespannen door de AOb.

Als je vakantie samenvalt met zwangerschaps- en bevallingsverlof, moet je die vakantiedagen op een later moment alsnog kunnen opnemen, vindt de Hoge Raad. Gemiste dagen konden tot voor kort alleen worden ingehaald als die in de zomervakantie vielen. Bij gemiste dagen in andere vakanties stonden werkgevers dat vaak niet toe, omdat de cao dat zo bepaalde.

‘Een werkgever mag geen onderscheid in arbeidsvoorwaarden maken op grond van geslacht’

“Met het niet compenseren van vakanties voor vrouwen maakt de werkgever echter onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van geslacht”, zegt advocaat Joost Aarts van de AOb. “En dat is verboden. Verder is het niet compenseren van de vakantiedagen in strijd met de Wet arbeid en zorg.” Aarts spande hierover al eerder een zaak aan bij de Utrechtse kantonrechter, namens een ander lid, en won deze aan het begin van 2020.

De huidige procedure loopt bij de kantonrechter in Den Haag, die hierover zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stelde. Daar heeft de Hoge Raad nu op geantwoord.

Werkgever

Volgens Aarts dwingt de uitspraak van de Hoge Raad de werkgevers in het voortgezet onderwijs er toe om alle vakanties die samenlopen met zwangerschaps- en bevallingsverlof te compenseren. “Ben je in de afgelopen vijf jaar niet gecompenseerd voor vakantie tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlof, dan raad ik je aan contact op te nemen met je werkgever”, zegt Aarts.

Meer nieuws