Beeld: Google Maps; bewerking het Onderwijsblad

Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband?

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zagen hun eigen vermogen vorig jaar groeien naar 238 miljoen euro. Hoe groot zijn de financiële reserves in je eigen regio? Het Onderwijsblad bracht ze in kaart.

Een kleine 32 miljoen euro hielden de 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs vorig jaar over onder de streep. Tweederde daarvan bleef in het voortgezet onderwijs op de plank liggen. In die sector zijn de meeste samenwerkingsverbanden te vinden met een meer dan royale buffer.

In de kaartjes hieronder wordt gekeken naar de solvabiliteit (inclusief voorzieningen) in 2017, een maatstaf voor ‘relatieve rijkdom’. Voor schoolbesturen hanteert de Onderwijsinspectie een ondergrens van 30 procent: beneden die waarde kunnen er risico’s zijn voor de financiële continuïteit. Voor samenwerkingsverbanden bestaan geen officiële signaleringsgrenzen. Een faillissement is hoe dan ook onwaarschijnlijk, dankzij de aangesloten schoolbesturen. De helft van alle samenwerkingsverbanden heeft een solvabiliteit boven de 80 procent, een kwart zit zelfs boven de 90 procent. Klik hier voor een complete lijst.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Vetlaag

De reserves van ‘rijke’ samenwerkingsverbanden liggen vaak ver boven hun zogenoemde risicobuffer. Dat is de minimale reserve die ze zelf nodig achten om tegenvallers op te vangen. In hun jaarverslagen zegt een deel van de samenwerkingsverbanden dat ze die overtollige vetlaag de komende jaren gaan afbouwen door geld naar schoolbesturen te sluizen.

Tegelijkertijd zijn er ook enkele samenwerkingsverbanden die naar eigen zeggen bewust géén reserves kweken. Zoals het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn. Dat heeft zelfs een negatief eigen vermogen. Maar dat is geen probleem, zo meldt het bestuur in het jaarverslag. ‘Het beperkte eigen vermogen is geen risico voor de continuïteit, omdat de aangesloten schoolbesturen garant staan voor de exploitatie van het SWV. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en heeft geen streven een vermogen op te bouwen.’

Komende maandag komt de Onderwijsinspectie met haar jaarlijkse rapport over de financiële positie van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden.

Meer nieuws

Rekenles op de dartclub

Darttalent Danny de Graaf geeft rekenlessen op zijn dartclub. Zo wordt zijn ‘verloren’ jaar van de opleiding tot onderwijsassistent toch een succes. LEES VERDER