Groei/krimp van speciaal onderwijs (po) ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Vlnr: 2015/16, 2016/17 en 2017/18
Groei/krimp van speciaal onderwijs (po) ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Vlnr: 2015/16, 2016/17 en 2017/18

Beeld: Google Maps/Onderwijsblad

Hoe de groei van het speciaal onderwijs zich aankondigde

Het kreeg eerder veel aandacht en ook de Onderwijsinspectie staat erbij stil: het speciaal onderwijs is voor het eerst in jaren landelijk een klein beetje gegroeid. Wie inzoomt op de cijfers, ziet dat de kentering al eerder kwam.

De groei van het speciaal onderwijs (exclusief het vso) komt neer op ruim zevenhonderd leerlingen, een toename van anderhalf procent. Daarvan is ruim de helft toe te schrijven aan cluster 2, dat onder een landelijke verwijssystematiek valt.

De andere helft komt voor rekening van de clusters 3 en 4, die onder verantwoordelijkheid vallen van de 77 regionale samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs.

Ontwikkeling

De toename van die laatste categorie bedraagt 345 leerlingen dit schooljaar. De vijf jaar ervoor was er onafgebroken sprake van een krimp in het so. Leerlingcijfers laten daarbij een golfbeweging zien. Rond de invoering van passend onderwijs intensiveerde de krimp van het so. Met als uitschieter 2015/16: een daling van 1057 leerlingen. Vorig schooljaar zwakte de landelijke daling al fors af tot 205 leerlingen. Daarbij is er een groot verschil tussen regio’s die moeten bezuinigen (negatieve verevening) en regio’s die er geld bijkrijgen (positieve verevening):

Achter de landelijke cijfers gaan forse regionale verschuivingen schuil. Die zie je pas als je inzoomt. Aan de hand van leerlingcijfers per samenwerkingsverband, heeft het Onderwijsblad de groei en krimp per jaar in beeld gebracht. In de grote afbeelding boven dit bericht staan de kaartjes naast elkaar. Hieronder staan de interactieve kaartjes. Geel is groei, blauw is krimp; hoe donkerder de kleur, hoe sterker de procentuele verandering.

2015 ten opzichte van 2014
groei/krimp speciaal onderwijs:

2016 ten opzichte van 2015 groei/krimp speciaal onderwijs:

2017 (huidig schooljaar) ten opzichte van 2016 groei/krimp speciaal onderwijs:

Over de hele periode -sinds de invoering van passend onderwijs- is nog altijd sprake van een krimp in het speciaal onderwijs van 917 leerlingen, bijna vier procent. In het april-nummer van het Onderwijsblad meer aandacht voor de regionale ontwikkelingen áchter het landelijke beeld.

Lees ook deze voorgaande online bijdragen: Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant en Reserves passend onderwijs groeiden door het hele land.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER