Er zit veel verschil in de thuiswerkvergoedingen tussen hogescholen. Onwenselijk, vindt de AOb.
Er zit veel verschil in de thuiswerkvergoedingen tussen hogescholen. Onwenselijk, vindt de AOb.

Beeld: Typetank

Grote verschillen in thuiswerkvergoeding hbo

De vergoedingen van hogescholen voor thuiswerken en internet verschillen onderling sterk. Onderwijspersoneel uit het hbo kan op de ene hogeschool een veel kleiner bedrag terugvinden op de salarisstrook dan collega’s van een school verderop. De AOb wil één centrale cao-afspraak.

“We willen dat al het onderwijspersoneel 2 euro vergoeding per thuiswerkdag krijgt”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. De verschillen blijken uit een inventarisatie van het AOb-sectorbestuur hbo dat samen met rayonbestuurders de vergoedingen onder de loep nam.

Een hogeschool in het zuiden van het land geeft wel een internetvergoeding van 25 euro per maand, maar nog geen thuiswerkvergoeding. Medewerkers op de iPabo en de Hogeschool Utrecht krijgen vanaf dit jaar 2 euro voor iedere dag dat ze thuiswerken. Collega’s op andere scholen ontvangen juist weer een vast bedrag per maand van 30 euro voor thuiswerken naar rato van het dienstverband, terwijl bij een grote hogeschool verderop 50 euro per maand is afgesproken inclusief de internetvergoeding.

Eenmalige uitkering

Over vorig jaar gaven veel hogescholen hun medewerkers een eenmalige uitkering. Het was het jaar waarin corona begon en er werd nog niet zoveel als nu vanuit huis lesgegeven. De eenmalige vergoedingen verschillen sterk. Zo waren er hbo-medewerkers die één keer 100 euro ontvingen, terwijl meerdere hogescholen, zoals Fontys en de Hogeschool van Amsterdam eenmalig 200 euro uitkeerden aan hun personeel. Sommige hogescholen betaalden uit naar rato van het dienstverband terwijl andere iedereen hetzelfde bedrag gaven.

‘Het gaat om substantieel geld’

Thuiswerkvergoedingen lopen soms tot augustus dit jaar, maar tot mei komt net zo goed voor. Eén rayonbestuurder liet weten dat er een hogeschool was die nog helemaal geen afspraken heeft gemaakt, omdat ze willen aankijken hoe de situatie in september is.

Substantieel geld

De verschillen zijn AOb-bestuurder Van der Zweep een doorn in het oog. “Het gaat om substantieel geld. We hebben geprobeerd het centraal vast te leggen in een cao-afspraak, maar de werkgevers wilden het niet. Als je nu de grote verschillen ziet, is het verstandig om dit wel te doen. Het is onwenselijk mensen die hetzelfde werk doen verschillend te belonen.”

‘Het is onwenselijk mensen die hetzelfde werk doen verschillend te belonen’

Alle hbo-medewerkers zouden 2 euro thuiswerkvergoeding per dag moeten krijgen, vindt de AOb-bestuurder. “Dit is een richtlijn van het Nibud en dat sluit aan op de werkelijk gemaakte kosten.” In deze berekening zitten niet de telefoonkosten, reiskosten en kosten voor computers. “We nemen dit punt zeker weer mee in het cao-overleg, want er ontstaan hier wel hele rare verschillen.”

De cao in het hbo is stilzwijgend verlengd en loopt nu tot 1 oktober 2021.

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER