Beeld: uitsnede omslag boek

Gerechtshof handhaaft ontslag mbo-docent Van Manen

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden handhaaft het ontslag van Paula van Manen op grond van een ‘verstoorde arbeidsrelatie’. De docent krijgt wel een extra vergoeding toegekend van 40.000 euro omdat werkgever Roc Nijmegen haar te snel schorste.

De arbeidsrelatie is zodanig verstoord dat herstel van het contract ‘niet in de rede’ ligt, aldus het Hof. ‘De docent heeft vooral door de manier waarop zij een deel van haar collega’s in het boek heeft neergezet en beschreven, collega’s diep gekwetst. Zij had zich moeten realiseren dat dat de samenwerking met diverse collega’s zou bemoeilijken’, zo vat de rechtbank het samen. Ook wordt haar aangerekend dat ze ‘bedrijfsgevoelige informatie’ (te weten: een financieel verlies in 2018 door het team) naar buiten bracht. Volgens het gerechtshof was de vrijheid van meningsuiting van de docent niet in het geding. ‘Dat zij die heeft, staat buiten kijf en dat Roc Nijmegen die niet heeft ingeperkt staat volgens het hof eveneens vast.’

‘Deze schorsing is beschadigend voor de docent’

Met de extra vergoeding van 40.000 euro – naast de reguliere transitievergoeding – wijkt de rechtbank af van een eerdere uitspraak door de kantonrechter. Volgens het gerechtshof heeft het schoolbestuur ‘ernstig verwijtbaar’ gehandeld door in de beroering na de publicatie van het boek te snel naar de forse maatregel van schorsing te grijpen. ‘Deze schorsing is beschadigend voor de docent en stond in feite elke andere oplossing dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg.’ Desondanks zou de arbeidsrelatie volgens het Hof vanwege de verstoorde verhoudingen sowieso zijn geëindigd, hooguit een jaar later. Mede daarom is de vergoeding veel lager dan de 90.000 die Van Manen minimaal vroeg.

Kantonrechter

Van Manen ging in beroep tegen een uitspraak van de Nijmeegse kantonrechter, die het schoolbestuur vorige zomer toestemming gaf om haar te ontslaan vanwege een ‘verstoorde arbeidsrelatie’. Het contract werd per 1 oktober vorig jaar ontbonden.

Paula van Manen, docent en lid van de ondernemingsraad, werd begin december 2019 geschorst nadat ze een geanonimiseerd boek had gepubliceerd over de invoering van gepersonaliseerd onderwijs bij haar eigen pedagogische opleiding: een persoonlijke vertelling over de impact op docenten en studenten die worstelden met de onderwijsvernieuwing.

Volgens het schoolbestuur waren sommige medewerkers achter de pseudoniemen herkend

De roc-leiding was niet blij met de publicatie en betoogde dat de docent de kritiek intern had moeten aankaarten. Volgens het schoolbestuur waren sommige medewerkers achter de pseudoniemen herkend en voelden ze zich in hun vertrouwen geschonden. Een poging tot mediation liep op niets uit.

Van de drie gronden die het schoolbestuur aanvoerde voor haar ontslag, wees de rechtbank alleen de ‘verstoorde arbeidsverhouding’ toe. De kantonrechter sprak ook uit dat de docent ‘gehouden is tot discretie en loyaliteit, ook wanneer zij van mening was dat binnen roc sprake was van een misstand’.

“Teleurstellend”, reageert Van Manens advocaat Wouter Pors op de uitkomst van het hoger beroep. “De vrijheid van meningsuiting wordt nu door het Hof een beetje terzijde geschoven met de overweging dat een aantal collega’s zich gekwetst voelen. Het lijkt me van belang dat opgeschreven moet kunnen worden hoe onderwijsvernieuwingen uitpakken in de praktijk. Ik denk dat het nu aan de politiek is om de positie van leerkrachten hierin beter te beschermen.”

 

Meer nieuws