Vijftig docenten en ondersteuners kwamen gisteren naar de bijeenkomst van de AOb om te praten over hun zorgen op het Dollard College.
Vijftig docenten en ondersteuners kwamen gisteren naar de bijeenkomst van de AOb om te praten over hun zorgen op het Dollard College.

Beeld: Google Streetview

Gebrek aan visie oorzaak onrust op Dollard College

Ad hoc beleid en gebrek aan visie van het schoolbestuur zijn de belangrijkste oorzaken van de onrust die is ontstaan op het Dollard College. Dat bleek gisteren op een bijeenkomst waarop docenten en onderwijsondersteuners hun klachten bespraken.

Maandag overhandigt de AOb samen met de andere bonden een bundeling van de klachten aan het college van bestuur, de raad van toezicht en de regiodirectie. “De rode lijn is dat het ontbreekt aan goed beleid en visie”, zegt AOb-rayonbestuurder Marja de Bree.

Gisterenmiddag hield de AOb samen met CNV en FvOV een bijeenkomst in Winschoten. Bij de bond zijn berichten binnengekomen dat er onrust heerst op de middelbare scholen van het Dollard College. Zo’n vijftig docenten en ondersteuners kwamen naar de bijeenkomst om hun zorgen te uiten over de schoolleiding.

Zorg

“We hebben geïnventariseerd wat de klachten zijn”, zegt De Bree. “Er is veel zorg over het personeelsbeleid en de tijdelijke collega’s die na twee jaar weer verdwijnen. Veel leden ergeren zich ook aan de communicatie vanuit de directie, het ’top-down’ opzadelen met opdrachten en het gebrek aan visie voor de lange termijn.”

Ook zijn er zorgen over de plannen om de bovenbouw van de mavo te verplaatsen naar een andere locatie. “De leden willen dat de mavo gewoon op één locatie bij elkaar blijft.” Ondersteuners merken op hun beurt dat ze meer moeten doen met minder uren. “De zorgen zijn dus breed”, zegt de AOb-rayonbestuurder. “De rode lijn is wel het ad hoc beleid en het gebrek aan visie.”

Overhandigen

Alle zorgen zijn nu samengebracht op papier. Aanstaande maandag overhandigen de bonden deze bundeling aan de bestuurders. De Bree: “Daarna gaan we in gesprek en hopen we tot concrete afspraken te komen om het tij te keren.” De AOb-rayonbestuurder zal maandag benadrukken dat de schoolleiding vooral zelf nog met het personeel in gesprek moet gaan. “Dat is hard nodig, want er is veel kritiek.”

Eerder liet het Dollard College al weten op de hoogte te zijn van de zorgen en dat er ook al gesprekken zijn gevoerd met docenten en de medezeggenschapsraad.

Meer nieuws