De locatie Hommesplein 2 van het Dollard College. De AOb houdt hier morgenmiddag een bijeenkomst omdat er signalen binnenkomen over onrust op de middelbare scholen.
De locatie Hommesplein 2 van het Dollard College. De AOb houdt hier morgenmiddag een bijeenkomst omdat er signalen binnenkomen over onrust op de middelbare scholen.

Beeld: Google Streetview

Bijeenkomst bonden over onrust Dollard College

De AOb houdt samen met CNV en FvOv morgenmiddag een bijeenkomst op het Dollard College in Winschoten. De bond krijgt signalen over onrust op de middelbare scholen. “Het is nu tijd voor een bijeenkomst om de verschillende zorgen te inventariseren en om te kijken wat we kunnen doen”, zegt AOb-rayonbestuurder Marja de Bree.

Vorige week stuurden de betrokken vakbonden een brief aan hun leden. ‘Kern van de onrust lijkt het ontbreken van een stabiele situatie die nodig is om goed onderwijs te kunnen geven’, zo staat in de brief.

“Er is al langer onrust”, licht AOb-rayonbestuurder De Bree toe. Zij volgde discussies via de medezeggenschapsraad. Het personeel maakt zich bijvoorbeeld zorgen over tijdelijke contracten die steeds worden beëindigd en de invloed die dat heeft op de continuïteit van het onderwijs, legt De Bree uit. Ook zijn er vraagtekens over het percentage inkomsten dat naar het bovenschools bestuur gaat en hoe er met de krimp wordt omgegaan.

Tij keren

‘Een inhoudelijk gesprek over onderwijs en de voorwaarden die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen realiseren, wordt gemist’, zo schrijven de bonden in hun brief. ‘Collega’s hebben bij ons aangegeven dat ze hun zorg collectief willen verwoorden teneinde het tij te keren.’

De Bree: “We houden daarom morgen een ledenraadpleging, waarbij we de aanwezigen zullen vragen waar zij last van hebben. Dit kan per schoollocatie verschillen. Daarna bekijken we hoe we dit kunnen veranderen. We hebben ideeën, maar wachten eerst morgen af.”

Uitnodiging

Het Dollard College is op de hoogte van de zorgen onder het personeel, laat woordvoerder Trijnie van Wijk weten. “We hebben gesprekken gevoerd met docenten, de medezeggenschapsraad en ook al maatregelen genomen. Maar niet alles kan in één keer.” Bijvoorbeeld het verlagen van de werkdruk is een onderwerp waar nog geen pasklare oplossing voor is. Wel is het Dollard College in gesprek met andere besturen om samen te werken en de krimp zo goed mogelijk op te vangen. “We houden het personeel daarvan op de hoogte, maar het is altijd iets onzekers.”

Van Wijk laat weten dat het schoolbestuur heeft besloten om de bonden op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek. “We willen ze nog voor de zomervakantie uitnodigen.”

De bijeenkomst is morgen op 10 juli 2018 bij het Dollard College, locatie Hommesplein 2 in Winschoten voor leden van de AOb, CNV en FvOv.

Meer nieuws