Ook in het vo en mbo zijn extra investeringen nodig vindt AOb-bestuurder Ben Hoogenboom.
Ook in het vo en mbo zijn extra investeringen nodig vindt AOb-bestuurder Ben Hoogenboom.

Beeld: Pixabay.

‘Extra investeringen kabinet ook nodig voor vo en mbo’

De bonden en werkgevers in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs willen dat er nieuwe cao’s komen. Alleen voor de kans van slagen is het van belang dat het nieuwe kabinet extra investeringen in het onderwijs gaat doen.

“De eisen die de AOb eerder formuleerde in het manifest ‘Minder werkdruk, beter onderwijs’ en het Salarisstappenplan zullen per sector terugkomen bij de cao-inzet”, zegt AOb-bestuurder Ben Hoogenboom.

De sociale partners in het vo en mbo hebben al afspraken gemaakt voor het voeren van cao-overleg in september en oktober. De huidige cao’s in het vo en mbo zijn niet opgezegd en zullen doorlopen totdat er een nieuwe cao is afgesloten.

Net als in het primair onderwijs zijn er in het vo en mbo extra investeringen nodig om het salaris van docenten te verbeteren en te zorgen voor een lagere werkdruk, aldus Hoogenboom.

Aantrekkelijkheid

Uit een eerdere peiling die de AOb hield onder de leden over de laatste cao-akkoorden 2016-2017 bleek dat docenten graag een lagere werkdruk willen. Dit kwam ook terug in het tijdbestedingsonderzoek en de cao-enquête van de AOb. Ook in het vo en mbo lopen de lerarentekorten op en staat de aantrekkelijkheid van het beroep onderwijs, constateert Hoogenboom. In het hbo gaat de discussie meer over het geld van het leenstelsel in de vorm van het aantrekken van extra collega’s.

“In het Salarisstappenplan benoemden we de bouwstenen van een door ons gewenst investeringsplan”, zegt Hoogenboom. In dat plan van de AOb stond onder meer dat de overheid in de begroting van 2018 ruimte moet maken voor de herwaardering van het ondersteunend personeel, het verbeteren van het carrièreperspectief in alle onderwijssectoren en de achterstand wegwerken die ontstaan is door de nullijn. Om dit te realiseren zijn er extra investeringen nodig, volgens de AOb.

Staking

Op 5 september kondigde het PO-front aan om op 5 oktober 2017 te gaan staken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk.

Meer nieuws