De examens in het voortgezet onderwijs gaan grofweg terug naar normaal, wel blijft iets van de flexibiliteit uit de corona-jaren overeind.
De examens in het voortgezet onderwijs gaan grofweg terug naar normaal, wel blijft iets van de flexibiliteit uit de corona-jaren overeind.

Beeld: Nanne Meulendijks

Examens grotendeels zoals voor corona

De schoolexamens worden dit schooljaar grotendeels weer zoals voor corona, besloot onderwijsminister Dennis Wiersma gisteren. Versoepelingen zoals de ‘duimregeling’ en een derde tijdvak verdwijnen. Wel wordt de afnameperiode iets flexibeler, met name in het vmbo.

Wat de komende examenperiode nog afwijkt van ‘normaal’ is dat het tweede tijdvak wordt verlengd van vier naar tien dagen. In principe leggen leerlingen hun examens af in het eerste tijdvak. Maar ‘ziekte en quarantaine kan op deze wijze beter worden opgevangen’, schrijft de minister in zijn gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Uitdagend

De bewindsman vond het een moeilijke beslissing, want, schrijft hij: ‘voor sommige leerlingen is de situatie nog steeds uitdagend’. Maar eindexamenkandidaten moeten nu eenmaal goed worden voorbereid op de samenleving, arbeidsmarkt en vervolgopleiding, aldus Wiersma.

‘Een deel van de docenten heeft zorgen over de impact van corona en het welzijn van de leerlingen’

AOb-bestuurder Jelmer Evers reageert: “In gesprekken met onze collega’s over de eindexamens merkten we deze twee richtingen ook. Een deel van de docenten wil terug naar normaal. Zij hebben voornamelijk zorgen over de kwaliteit van de examens. Ook wil een deel die tweede herkansing behouden. Deze collega’s geven aan zorgen te hebben over de impact van corona en het welzijn van de leerlingen.”

Wat betreft de examens in het vmbo*Het gaat hierbij om de digitale flexibele examens en om het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) verlengt Wiersma de afnameperiodes tot aan de laatste schooldag van de laatste vakantieregio. Voor vmbo-personeel in het midden en zuiden van Nederland kan het zijn dat hun zomervakantie hierdoor later van start gaat. “Als medewerkers dit vrijwillig doen en tegen een fatsoenlijke compensatie, dan kunnen daar goede afspraken over worden gemaakt,” aldus Evers.

Duimregeling

Vanwege de coronapandemie zijn in 2020, 2021 en 2022 zowel de afnamemogelijkheden als beoordelingen van de examens telkens aangepast. Wiersma concludeert dat vooral de duimregeling, waardoor leerlingen een slecht gemaakt vak mochten wegstrepen voor de beoordeling, een merkbaar effect had op de motivatie, het strategisch leergedrag en de vaardigheden van leerlingen. Evers van de AOb: “Het is belangrijk dat examens hun waarde behouden en toegang blijven verlenen tot vervolgopleidingen.”

‘Wiskunde populairste wegstreep vak voor vmbo’ers’

Het ministerie liet net als vorig jaar onderzoek doen naar de resultaten en vaardigheden van de eindexamenleerlingen. Door de eerdere versoepelingen zijn vooral vmbo-leerlingen minder goed geworden in wiskunde. Zij mochten dit vak, in tegenstelling tot havisten en vwo’ers, wegstrepen en deden dat en masse. Uit de eindexamenmonitor 2022 blijkt dat wiskunde in het vmbo verreweg het meest gekozen vak was om weg te strepen.

Ondersteunen

Verder valt op dat minister Wiersma het aanbod in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verder wil ‘uitbreiden, verrijken en aanpassen’, om zo de inspanningen van leerlingen en onderwijspersoneel richting de eindexamens te ondersteunen. Uit de recente NPO-voortgangsrapportage blijkt dat de vertraging in leergroei bij rekenen en spelling toeneemt.

Lees ook: ‘Achterstand en uitval nemen toe als gevolg van corona’

Meer nieuws