De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, heeft de knoop doorgehakt: eindexamenkandidaten mogen een vak wegstrepen bij het aankomende eindexamen.
De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, heeft de knoop doorgehakt: eindexamenkandidaten mogen een vak wegstrepen bij het aankomende eindexamen.

Beeld: typetank

Eindexamenkandidaten mogen dit jaar weer vak wegstrepen

Leerlingen die dit jaar eindexamen doen mogen net als vorig jaar één vak - dat geen kernvak is - wegstrepen op hun eindlijst als ze daardoor kunnen slagen. Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) grijpt naar de maatregel omdat de weg naar het eindexamen opnieuw ‘hobbeliger en meer onvoorspelbaar was dan gehoopt’.

Deze maatregel komt bovenop de eerder aangekondigde versoepelingen voor het eindexamen. In december maakte de vorige onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) namelijk al bekend dat eindexamenkandidaten vanwege de pandemie een extra herkansing krijgen, waardoor ze er twee hebben in totaal. Ook het derde tijdvak blijft dit jaar bestaan. Dat zorgt ervoor dat leerlingen langer voorbereidingstijd hebben.
Voor vmbo’ers werd afgelopen december duidelijk dat de regels voor het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) veranderen. Zij konden eerder hun beroepsgerichte profielvakken afsluiten in een schoolexamen, zodat scholen zelf konden kiezen wanneer ze het examen afnamen. In dit examenjaar wordt het cspe weer gedeeltelijk als centraal examen afgenomen.

Hordes

In principe wilde Slob geen duimregeling tijdens de aankomende eindexamens, zo heet de regeling waarbij leerlingen een vak mogen wegstrepen zodat het niet meetelt in de slaag-zakregeling. Wel hield hij over deze maatregel een slag om de arm vanwege het coronavirus.

Nu besluit de nieuwe minister Wiersma dat hij leerlingen toch die mogelijkheid gaat geven, in een aanvulling op dat eindexamenbesluit. Het vak dat niet meetelt voor de examenuitslag, mag geen kernvak zijn. Het verschilt per schoolsoort om welke vakken het dan gaat. Zo is Nederlands in het vmbo een kernvak. Op de havo geldt dat voor Nederlands en Engels en voor de havisten die wiskunde in hun profiel hebben, is ook wiskunde een kernvak. Voor alle vwo’ers geldt dat Nederlands, Engels en Wiskunde een kernvakken zijn.

Vanwege quarantaines en uitval van lessen vindt Wiersma dat de middelbare schooltijd ‘genoeg hordes heeft gekend’. Hij wil deze leerlingen daarom dezelfde kansen geven als de lichting van vorig jaar. ‘De duimregeling is dus nadrukkelijk bedoeld als vangnet, zodat leerlingen die aan het einde net iets tekortkomen, toch kunnen slagen’, zo schrijft Wiersma.

Minister Wiersma: ‘De duimregeling is een vangnet, zodat leerlingen die aan het einde net iets tekortkomen, toch kunnen slagen’

Begrip

Jelmer Evers, AOb-bestuurder voortgezet onderwijs, heeft begrip voor het besluit. “Deze lichting leerlingen heeft het al een paar jaar zwaar te verduren gehad”, zegt hij. De maatregel zal de werkdruk verlichten van docenten, maar er waren volgens Evers wel nog tussenoplossingen geweest, bijvoorbeeld het loslaten van kernvakken, extra onvoldoende toestaan, of de maatregel later bekendmaken. “Onderwijskundig gezien is het wegstrepen van een vak niet per se de beste oplossing. De motivatie van leerlingen daalt, want ze hoeven het vak niet meer te halen.”

AOb-bestuurder Evers: ‘Onderwijskundig gezien is het wegstrepen van een vak niet per se de beste oplossing. De motivatie van leerlingen daalt’

Compleet verrast

Over mogelijke oplossingen had Evers graag met het ministerie overlegd. “We zaten gisteren aan tafel met medewerkers van OCW om het te hebben over het derde tijdvak, maar werden compleet verrast door het persbericht en het besluit van de minister. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen, zeker omdat er niks is overlegd met lerarenorganisaties.”

Een AOb-peiling liet zien dat bijna de helft (46 procent) van de ondervraagde leraren uit het voortgezet onderwijs de duimregeling zag zitten als de scholen nog dicht moesten.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw onderwijssector. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store en vink voortgezet onderwijs aan. 

Meer nieuws