‘Eerstvolgende griepgolf gaat voor grote problemen in het PO zorgen’

In het gehele land lopen de invalpools voor leraren in het primair onderwijs leeg als gevolg van het snel oplopende lerarentekort in die sector. ‘Invallers die graag een vaste klas willen, kunnen die sinds vorig schooljaar in bijna iedere regio krijgen,’ stelt AOb-bestuurslid primair onderwijs Eugenie Stolk. ‘Het aantal werkzoekende leraren raakt op en de aanwas van starters is te laag. We geven als sector niet voor niets ‘Code Rood’ voor onze arbeidsmarkt. Er moet zo snel mogelijk geld bij.’

Helder signaal aan onderhandelende partijen

Uit een rondgang van het Onderwijsblad langs verschillende regio’s blijkt dat de eerstvolgende griepgolf landelijk voor problemen zal zorgen. Invalpools door heel het land moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen wanneer ze door een school worden gebeld vanwege een zieke juf of meester. De pas deze zomer opgerichte vervangingspool voor Rotterdam Rijnmond is leeg omdat deelnemende scholen er geen onderwijspersoneel voor beschikbaar hebben. Stolk: ‘Dat betekent dat meer kinderen naar huis worden gestuurd als de juf of meester ziek is. Met alle gevolgen van dien: ouders moeten vrij regelen of oppasoma’s charteren. Maar het belangrijkste is natuurlijk: kinderen krijgen door overmacht geen les. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs én het legt een grote druk op de leerkrachten die er wél zijn.’

Probleem wordt alleen maar groter

Toch is Stolk niet geschrokken van het nieuws. ‘Dit is zeer problematisch maar niet verrassend. Laat het een helder signaal zijn richting de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Bij een oplopend lerarentekort verdwijnt het grootste deel van de invallers als sneeuw voor de zon. En dit probleem neemt de komende jaren alleen maar toe. Er gaan veel leerkrachten met pensioen. Dat zorgt voor een steeds groter aantal onvervulde vacatures. Afgestudeerden gaan de komende jaren meteen naar een vast team.’

Dat het ministerie van OCW pogingen onderneemt om de nood te ledigen, doet niets af aan die inschatting. ‘Het departement zet steeds relatief kleine bedragen in. Bijvoorbeeld om zij-instromers te trekken. Dat klinkt sympathiek, maar het zijn een lapmiddeltjes. Op die manier gaat OCW een uitslaande brand te lijf met een waterpistool. Daarnaast moet het uitgangspunt zijn dat scholieren les krijgen van bevoegde leraren, dus heb je hele strakke afspraken nodig.’

Code Rood

De lege invalpools onderstrepen het gevoel van urgentie dat aan de staking van 5 oktober ten grondslag ligt. ‘Het is echt Code Rood: als een komend kabinet geen haast wil maken met forse investeringen, krijgen we te maken met een situatie waarin we voor heel veel kinderen geen gediplomeerde leraar meer kunnen garanderen, zeker niet bij een griepgolf,’ aldus Stolk. ‘Dus naast lapmiddelen is er een diepte-investering nodig: we hebben 900 miljoen euro nodig om de salarissen in het PO op te trekken tot een niveau dat vergelijkbaar is met het voortgezet onderwijs. En er moet 500 miljoen euro bij voor de beteugeling van de werkdruk. Daarom voeren we ook tijdens deze lange formatieperiode actie als PO-front. Daarin staan we schouder aan schouder met onze collega-bonden, PO in actie en de werkgevers. Maar ook ouders spreken hun steun uit. Logisch: wie nu niet investeert in onderwijs, bekommert zich niet om de maatschappij van morgen.’

Meer nieuws