De Eerste Kamer stemde gisterenavond in met het wetsvoorstel van minister Ingrid van Engelshoven om het collegegeld te halveren.
De Eerste Kamer stemde gisterenavond in met het wetsvoorstel van minister Ingrid van Engelshoven om het collegegeld te halveren.

Beeld: Rijksoverheid

Eerste Kamer stemt in met halvering collegegeld

De Eerste Kamer heeft gisteravond unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren.

Oppositiepartijen PVV en GroenLinks zeiden bij de opening van het debat afgelopen maandag meteen dat ze de maatregel zouden steunen. Dit doen de coalitiepartijen ook, zodat het wetsvoorstel een ruime meerderheid krijgt.

Vanaf september wordt het collegegeld voor eerstejaars studenten dus met ruim duizend euro verlaagd. Een jaar later krijgen tweedejaars studenten van lerarenopleidingen die korting nogmaals.

Niet bang

Wel hebben de senatoren felle kritiek op de argumentatie van onderwijsminister Van Engelshoven (D66) bij het wetsvoorstel.

De voornaamste kritiek op het wetsvoorstel is dat alle studenten de korting op het collegegeld krijgen, ook als ze genoeg geld hebben om het gewone tarief te kunnen betalen en toch wel zouden gaan studeren. Je zou met het geld (173 miljoen euro) ook de aanvullende beurs kunnen verruimen.

GroenLinks wil de schriftelijke toelichting van de minister het liefst onderin een la opbergen, zei senator Ruard Ganzevoort. “We kunnen het heel gezellig maken, maar in alle eerlijkheid: de argumentatie voor dit wetsvoorstel deugt niet.” Hij noemde de antwoorden van de minister eerder al ondermaats.

‘We kunnen het heel gezellig maken, maar in alle eerlijkheid: de argumentatie voor dit wetsvoorstel deugt niet’

Studiekeuze

Ook de VVD was kritisch, maar noemde het “niet uit te sluiten” dat het wetsvoorstel toch het gewenste effect zal hebben, namelijk dat het hoger onderwijs toegankelijker wordt en dat studenten zich bij hun studiekeuze minder laten leiden door financiële overwegingen.

Het CDA “had en heeft wel vragen bij dit wetsvoorstel, ook bij de urgentie ervan”, maar zal evenmin een spaak in het wiel steken.

De minister gaf dinsdagmiddag tekst en uitleg aan de senatoren. Ze heeft onder meer toegezegd dat de maatregel na drie jaar zal worden geëvalueerd.

Moties

De senatoren dienden vier moties in. GroenLinks-senator Ganzevoort ging het verst in zijn kritiek: hij verzocht de regering bij toekomstige voorstellen te streven naar een op onderzoek gebaseerde onderbouwing en daar was een ruime meerderheid van de senatoren het mee eens.

VVD-senator Bruijn wil meer garanties dat universiteiten en hogescholen niet de dupe worden van de maatregel. Ze worden weliswaar gecompenseerd voor de verlaging van het collegegeld, maar ze maken ook extra kosten. Bruijn wil dat de minister er bij de evaluatie scherp op let dat instellingen er financieel niet op achteruit gaan. Van Engelshoven gaat ervan uit dat instellingen in dat geval zelf wel aan de bel trekken, maar dat vindt Bruijns te vrijblijvend. Een meerderheid van de senatoren vindt dat ook.

Een motie van de PvdA om af te zien van de geplande verhoging van de rente op de studieschuld werd verworpen, net als een motie van de PVV, waarin om een numerus fixus voor buitenlandse studenten werd gevraagd.

Sigaar

Studentenorganisaties ISO en LSVb beschouwen de halvering van het collegegeld als een sigaar uit eigen doos: de rente op studieschulden wordt immers verhoogd, zodat studenten die veel lenen uiteindelijk voor deze halvering opdraaien.

Meer nieuws