Beeld: Pixabay

Duizenden laptops en tablets voor afstandsonderwijs

Meer dan zestienduizend laptops en tablets zijn in aantocht - of al afgeleverd - voor leerlingen die thuis geen device hebben om op te werken. Dat zijn er nog niet genoeg, stelt onderwijsminister Arie Slob.

In een update aan de Tweede Kamer, schrijft minister Arie Slob: “Er blijft nog altijd vraag naar devices in verschillende regio’s.” Scholen die nog laptops of tablets voor hun leerlingen zoeken, kunnen hier een aanvraag doen.

Tachtig/twintig

Slob komt ook met cijfers*. In het primair onderwijs wordt naar schatting 3,5 procent van de leerlingen opgevangen. Dat zou dan gaan om zo’n 50.000 kinderen. Scholen en gemeentes verwachten dat dit aantal nog iets gaat toenemen.

In het primair onderwijs worden ongeveer 50.000 kinderen opgevangen

Grofweg tachtig procent van deze kinderen in de noodopvang heeft ouders met een vitaal beroep. Twintig procent krijgt opvang vanwege de kwetsbare thuissituatie.

Met name nieuwkomers en kinderen die in armoede opgroeien, zijn nog niet goed in beeld, schrijft de minister. Daar moet snel verandering in komen. ‘We verwachten van gemeenten en scholen dat zij ieder kind in beeld brengen en sporen hen aan zoveel mogelijk oplossingen te bieden aan kinderen die dat nodig hebben’, schrijft de minister.

Academie 10

Het voortgezet onderwijs kent geen formele afspraken over opvang, maar volgens Slob zijn er wel lokale initiatieven. Hij noemt die van de Utrechtse middelbare school Academie 10. Deze school werft vrijwilligers, die vervolgens via de mentoren als buddy’s aan leerlingen worden gekoppeld. De besturenorganisatie VO-Raad gaat deze werkwijze landelijk promoten via de website thuisschoolmaatje.nl.

Meer begeleiding

Verder zegt de minister dat een vijfde van de leerlingen meer begeleiding nodig heeft dan thuis geboden kan worden. Voor circa 6 procent van de leerlingen is opvang buitenshuis nodig. In het speciaal onderwijs gaat de zorg voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek zo goed als dat kan door, voornamelijk in digitale vorm en soms op school. En in het mbo kunnen studenten zonder digitale middelen in kleine groepen en ‘met inachtneming van de richtlijnen van RIVM’ naar school komen. Mits de mbo-instelling daar voor kiest, aldus Slob.

Vakantie is vakantie

Als het goed is krijgt de minister op korte termijn advies van de Onderwijsraad over hoe leerlingen en studenten bij te spijkeren als de scholen weer open gaan. Hij kijkt alvast of er extra zomerscholen kunnen komen.

Slob benadrukt een aantal keer dat leerlingen en leerkrachten geen onderwijstijd hoeven te compenseren. Niet in vakanties, onderwijsvrije dagen en ook niet in latere jaren. Scholen mogen dat niet verplichten. ‘Uiteraard is het mogelijk om afstandsonderwijs of extra begeleiding te bieden op vrijwillige basis, maar leraren en leerlingen hebben recht op vakantie’, aldus de minister.

*De cijfers zijn gebaseerd op peilingen onder de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad, zo meldt de brief van de minister.

De AOb werkt de FAQ naar aanleiding van het Corona-virus regelmatig bij. Klik hier voor onder andere het antwoord op ‘Kan mijn werkgever verplichten mij vakantieverlof op te nemen vanwege het coronavirus?’.

Meer nieuws