Beeld: Pixabay

Docenten bezorgd over nieuwe rekeneisen in mbo

Driekwart van de ondervraagde rekendocenten in het mbo heeft zorgen over de nieuwe rekeneisen die vanaf volgend studiejaar gelden. Vanaf 1 augustus telt rekenen mee voor het diploma en kunnen studenten erop zakken.

Zo vrezen docenten dat studenten die veel moeite hebben met rekenen gaan stranden op dit vak. Zij kunnen dan geen diploma halen op hun gewenste mbo-niveau. Ook is er angst dat studenten gedemotiveerd afhaken als ze moeite hebben met rekenen. ‘Er zijn onvoldoende uren beschikbaar voor rekenen, hierdoor is er niet voldoende tijd voor de zwakke student’, zo schrijft een geënquêteerde.

Extra werk

Naast de zorgen over studenten hebben rekendocenten ook hoofdbrekens over het extra werk dat ze te wachten staat. Ze verwachten meer tijd kwijt te zijn met nakijken van zowel de examens als de opdrachten die docenten zullen maken ter voorbereiding op de rekentoetsen.

Dat blijkt uit een peiling in opdracht van bureau ICE onder 166 rekendocenten. Het bureau is een toetsaanbieder -onder meer bekend van de IEP Eindtoets in het primair onderwijs. Het bureau maakt ook toetsen voor roc’s waarmee ze het niveau kunnen bepalen van mbo-studenten voor bijvoorbeeld rekenen.

Bekend

Iets meer dan helft van de ondervraagde rekendocenten, 52 procent, is bekend met de nieuwe rekeneisen en precies de helft vindt het een verbetering. Dat geldt vooral  voor de betere aansluiting van de nieuwe rekeneisen op de belevingswereld van studenten.

Iets meer dan helft van de ondervraagde rekendocenten is bekend met de nieuwe rekeneisen

Slaag-zakregeling

Vanaf 1 augustus 2022 gaat rekenen meetellen voor het mbo-diploma. Studenten die in september met een mbo-studie beginnen, zitten bij de lichting voor wie de rekentoets meetelt. Zij mogen hiervoor een 5 halen, maar dan moeten ze voor het vak Nederlands minimaal een 6 hebben behaald (mbo-niveau 2 en 3). Studenten die niveau 4 doen, mogen voor rekenen ook een 5 halen, maar dan moeten ze voor zowel het vak Nederlands als Engels minimaal een 6 scoren. Rekenen wordt daarmee onderdeel in de weging van het diploma.

Nieuwe rekeneisen

Met de verandering gaan straks ook nieuwe rekeneisen in. Al in het regeerakkoord van 2017 is afgesproken om de huidige referentieniveaus tegen het licht te houden. Het rekenen moest meer toegesneden zijn op verschillende beroepen en het mbo wilde een eigen rekenaanpak omdat de rekentoets in het voortgezet onderwijs in 2020 werd afgeschaft. Hierdoor is het voor roc’s lastiger inschatten welk niveau studenten hebben. De hoop is ook dat de motivatie van studenten en docenten met de nieuwe eisen verhoogd wordt.

Een expertgroep werkte de nieuwe rekeneisen verder uit en kwam in mei 2020 met een rapport.  ‘Niet alleen de technische kant van het rekenen is van eminent belang, maar evenzeer het uitgangspunt dat de contexten van opdrachten aan dienen te sluiten bij de leefwereld van studenten’, zo schreef de voorzitter van de expertgroep.

‘Niet alleen de technische kant van het rekenen is van eminent belang, maar evenzeer het uitgangspunt dat de contexten van opdrachten aan dienen te sluiten bij de leefwereld van studenten’

Per mbo-niveau, de entreeopleiding uitgezonderd, komen er nieuwe rekeneisen. Dat is een verschil met hoe het nu is. Nu geldt voor mbo-niveau 2 en 3 het referentieniveau 2F. Studenten die mbo-4 doen, moeten referentieniveau 3F beheersen. Wel zijn de nieuwe rekeneisen afgeleid uit de oude referentieniveaus zoals de commissie Meijerink ze in 2008 heeft vastgelegd. ‘Ze zijn hierop gebaseerd, ze vallen hiermee samen of bestaan uit een selectie hieruit of zijn hiervan afgeleid’, aldus de commissie die de nieuwe rekeneisen heeft uitgewerkt.

Tussenantwoorden

De nieuwe rekeneisen betekenen ook nieuwe toetsen en examens. In de peiling lieten docenten weten dat ze behoefte hebben aan toetsen en examens waarbij studenten punten krijgen voor tussenantwoorden. 75 procent gaf aan dit graag te willen. Ook wil het overgrote deel (85 procent) van de geënquêteerde docenten studenten op hun eigen tempo en niveau kunnen laten werken en doorgroeien.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste onderwijsnieuws uit jouw onderwijssector. Word lid van de AOb. Bekijk de voordelen. 

Meer nieuws