Beeld: Typetank

Deel middelbare scholen sluit deuren op 15 maart

Middelbare scholen en scholen voor praktijkonderwijs sluiten de deuren volgende week vrijdag vanwege de staking. De hoge werkdruk is één van de hoofdredenen om het werk neer te leggen. “Ik denk erover om een dag minder te werken om al mijn werk gedaan te krijgen”, zegt docent Frans Kim van Strien.

In het primair onderwijs heeft het personeel afgelopen jaar al vaker het werk neergelegd. Bij de aankomende staking van 15 maart roepen de bonden personeel uit alle onderwijssectoren op te gaan staken. Ook in het voortgezet onderwijs wordt gehoor gegeven aan die oproep.

Zo is de middelbare school voor mavo, havo en vwo Pieter Groen in Katwijk dicht. Net als de andere twee locaties van de scholenstichting Andreas College, de praktijkschool Limes en vmbo-school Rijnmond. Van Strien werkt op Pieter Groen. “Ons schoolbestuur gooit alle locaties dicht en betaalt het loon van stakers door.”

Minder werken

Vooral de hoge werkdruk is voor Van Strien en haar collega’s reden om naar het Malieveld te komen. “Ik ben fulltimer, maar denk erover minder te werken zodat ik al mijn werk gedaan krijg. Dat vind ik principieel krom, want het moet toch kunnen om voltijd te werken. Soms geef ik een matige les omdat ik niet de tijd heb om alles voor te bereiden.” De docente zag ook de mentortaak zwaarder worden de afgelopen jaren. “Vanwege passend onderwijs houd ik meer dossiers bij en moet ik contacten onderhouden met instanties zoals Jeugdzorg.”

‘Ik ben fulltimer, maar denk erover minder te werken zodat ik al mijn werk gedaan krijg’

Met de klassengrootte heeft Van Strien dit jaar geluk. “Ik heb relatief kleine klasjes, maar groepen van 32 leerlingen komen vaak voor in het voortgezet onderwijs.” Haar school in Katwijk heeft moeite met het vinden van genoeg docenten. “We zijn nog niet zo ver dat we vakken schrappen, maar voor Duits is er nu geen leraar. En als de docent Nederlands ziek is dan neem je wel een klasje extra over. Je doet dat voor de leerlingen, maar eigenlijk heb je al te veel werk.”

Ontwikkeltijd

In Amersfoort gaat praktijkschool De Baander, waar zo’n 220 leerlingen op zitten, dicht. Het praktijkonderwijs valt onder de cao voortgezet onderwijs. “Ik sta achter de staking”, zegt Martijn van Elteren, directeur-bestuurder. Ongeveer de helft van het team zal afreizen naar Den Haag. “Over het salaris gaat het niet op onze school. Wij zouden meer ontwikkeltijd willen, bijvoorbeeld om bij elkaar in de klas te kijken of over de eigen ontwikkeling na te denken. Nu zouden docenten daar alleen tijd voor hebben als hun werkdag tien uur duurt, omdat ze van 8.00 tot 15.30 uur non-stop werken en lesgeven, vaak zonder pauzes.”

Rooster

Rector Jos Reckman van het Rudolph Steiner College in Haarlem laat per e-mail weten dat er ook op zijn school op 15 maart geen lessen worden gegeven. De school heeft dit al aan ouders en leerlingen laten weten. ‘Er is best een grote groep docenten bij ons op school die gaat staken, wij kunnen met de overige docenten geen werkbaar rooster meer maken’, aldus Reckman in zijn mail.

‘Er is best een grote groep docenten bij ons op school die gaat staken, wij kunnen met de overige docenten geen werkbaar rooster meer maken’

Examenklassen

Dichtbij Den Haag zit het Sint Maartenscollege in Voorburg. Docent aardrijkskunde en lid van de medezeggenschapsraad Kasper Prick laat weten dat alleen de examenklassen die een mondeling examen hebben op de stakingsdag op school zullen zijn.

Voor alle overige klassen vallen de lessen uit. Prick: “Veel docenten doen de mondelinge en schriftelijke examens wel omdat alles verzetten een nog hogere werkdruk oplevert.” Dat is namelijk vooral de reden dat Prick en zijn collega’s staken. “Lesvoorbereiding doe ik regelmatig in mijn eigen tijd. Vooral in de eerste jaren heb je het als docent heel zwaar. Het is eigenlijk onmogelijk om alle taken binnen de tijd te doen die ervoor staat.”

Het lerarentekort vindt de medezeggenschapsraad de belangrijkste reden om het werk neer te leggen. “We merken dat het bij een aantal vakken heel lastig is om nieuwe collega’s te vinden”, zegt Prick. “Het kost veel tijd en werving om genoeg mensen te vinden. Ja, daarom gaan we met een zo groot mogelijke club naar het Malieveld.”

Meer nieuws