Beeld: Flickr – Omnidu

‘De stofkam gaat ‘m echt niet worden’

Het is volgens AOb-bestuurslid Eugenie Stolk naïef om te denken dat de geldzorgen van het primair onderwijs kunnen worden opgelost met onbenutte uitgaven binnen de beschikbare middelen.

Internationale vergelijkingen tonen aan dat Nederland al jaren relatief weinig uitgeeft aan het primair onderwijs. Daarnaast is de salarisachterstand met het voortgezet onderwijs en de marktsectoren rond de 25 procent. “Dat neem je niet weg door met een stofkam door het bestaande budget te gaan”, aldus AOb-bestuurder Eugenie Stolk.

Rookgordijnen

Dat Kamerleden van minister Slob willen weten hoe het geld wordt uitgegeven in het onderwijs, vindt Stolk prima. “Dat hoort bij hun rol. En er zal best wel geld te vinden zijn dat je anders kunt uitgeven. Maar als ik lees dat een Kamerlid als Paul van Meenen (D66) vindt dat “het onderwijs ook iets moet gaan doen” of Michel Rog (CDA) zie beweren dat de bijscholing zo duur is, dan zie ik toch eerder een poging rookgordijnen te trekken rond het onvermogen van de coalitie om een wezenlijke oplossing te bedenken voor de crisis die deze sector treft en waar nu al een jaar actie over wordt gevoerd.’

‘De coalitie is niet in staat een wezenlijke oplossing te bedenken voor de crisis in het primair onderwijs’

Formatie schiet tekort

Stolk stelt vast dat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tijdens de formatie tekort zijn geschoten in hun zoektocht naar een oplossing voor het gigantische lerarentekort in het primair onderwijs. “Met de 700 miljoen aan structureel geld kun je werken aan enig herstel van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Maar daarmee is het probleem niet weg: het lerarentekort blijft. Ook als je op zoek gaat naar geld dat blijft liggen en hier en daar nog een paar miljoen vindt.’

‘Als de acties iets laten zien, is het wel dat de sector meer verwacht van het kabinet en van onderwijspartij D66’

Ambitieuze sector

De suggestie dat de onderwijssector niets doet, vindt Stolk onzinnig. “Er ligt een mooi stapeltje recente plannen van de AOb op het Binnenhof: voor werkdrukbestrijding, voor loonontwikkeling, voor adequaat toezicht op de bekostiging. Kunnen we zo mee aan het werk. Wat Van Meenen misschien bedoelt is dat het onderwijs niet doet wat het kabinet wil. Als we dat hadden gedaan en het PO-front was gestopt met actievoeren, dan hadden we nog een jaar kunnen fluiten naar de werkdrukmiddelen die het kabinet dankzij onze stakingen sneller beschikbaar stelt. En dan hadden we geaccepteerd dat het lerarentekort definitief is. De 270 miljoen euro voor salarissen die nu klaar ligt is immers fijn, maar bij lange na niet genoeg om het tekort te lijf te gaan. Het salaris voor een leraar in het po blijft dan lager dan dat van collega’s in het voortgezet onderwijs. Als de acties iets laten zien, is het wel dat de sector meer verwacht van het kabinet en van onderwijspartij D66.”

Constructieve opstelling

Het kabinet mag zich volgens Stolk gelukkig prijzen met de constructieve opstelling van het primair onderwijs. “We zijn immers gaan onderhandelen over een nieuwe cao met de middelen die nu beschikbaar zijn. De acties zijn vriendelijk van toon en we voeren binnen de marges gewoon overleg met minister Slob over wat wel mogelijk is. Ondanks het feit dat hij niet voldoende middelen krijgt en wordt geconfronteerd met een bestedingsruimte die in steen gehouwen lijkt door de vier partijen – VVD, CDA, D66, ChristenUnie – waarop dit kabinet leunt. Vier partijen die bovendien negeren dat scholen jaarlijks 150 miljoen tekort komen om de energierekening, de schoonmaakkosten te betalen en leermiddelen te betalen. Vier partijen die het ook een goed plan vinden om nog eens een doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro op het onderwijs los te laten. Vier partijen die wel multinationals als Shell en Unilever matsen met 1,4 miljard euro belastingvoordeel, maar vergeten dat de bankencrisis die Nederland in een recessie stortte betaald is door keihard te bezuinigen op de publieke sector waar ook het onderwijs deel van uit maakt.”

‘De verkeerde keuzes zijn gemaakt in Den Haag en daar moet ook de oplossing worden gezocht’

Gerommel in de marge

Onderwijsspecialisten als Van Meenen en Rog weten volgens Stolk dat ze het primair onderwijs niet redden met nog eens een rondje de stofkam er doorheen halen. “Het is gerommel in de marge. Natuurlijk: alles wat het oplevert is meegenomen en de AOb pleit al jaren voor meer controle dan nu mogelijk is door de regels rond de lumpsum. Maar de verkeerde keuzes zijn wel gemaakt in Den Haag en daar moet ook de oplossing worden gezocht. Dat de coalitie wijst naar de sector en zichzelf schouderklopjes geeft, heeft misschien te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. Als ze nu nog denken dat ze het PO-Front op deze manier terug in hun hok kunnen duwen, dan hebben ze niet opgelet: 14 maart wordt er gewoon weer gestaakt. Voor een loon waarmee we onze sector weer aantrekkelijk maken.”

Meer nieuws