AOb-rapporten laten zien: werkdruk en salaris zijn knelpunten

De Algemene Onderwijsbond zet in op groei en bloei in het onderwijs. De twee grootste knelpunten die groei en bloei tegenhouden zijn werkdruk en salaris. Dit blijkt uit vier documenten die de AOb afgelopen maanden heeft gepresenteerd.

In de stukken onderbouwt de AOb de stelling dat de werkdruk de verdere verbetering en vernieuwing van het onderwijs belemmert. En dat een structurele verbetering van de salarissen nodig is om kwalitatief goed onderwijs te bieden met voldoende goed opgeleide mensen.

Download: Het Werkdrukonderzoek
Download: Het Werkdrukmanifest
Download: Het Salarisstappenplan
Download: De cao-enquête.

Meer nieuws

Minder zij-instromers door corona

Het aantal zij-instromers in het primair onderwijs neemt af. In Amsterdam wordt de doelstelling van 160 zij-instromers 'in het beroep' dit jaar waarschijnlijk niet gehaald. LEES VERDER

De brugklas wordt steeds smaller

In de grote steden worden leerlingen steeds vroeger voorgesorteerd voor één onderwijssoort. En dat gaat ten koste van kinderen uit kansarme milieus. De gemeente Amsterdam... LEES VERDER