Ontwerp: Typetank

De loonstrook uitgelegd

Hoe kom je van bruto naar netto? Volg de graphic en ontleed je salarisstrook. Bovenop gaan de bedragen er in die bij je bruto inkomen worden opgeteld. Uit de pijpjes onderaan stroomt het geld dat van je salaris afgaat.

Je begint met je bruto inkomen . Daar komt bij:

A  Compensatie

Elke maand krijgt onderwijspersoneel (m.u.v. van het hbo) een kleine compensatie voor ziektekosten.

Op je strook heet dat: inkomenstoelage / inkomenstoeslag / inkomensvergoeding / wg-bijdrage aan de ziektekosten / wg-bijdrage aan de ziektekosten aanvullend

B  Lang in dienst

Zit je aan het eind van je schaal, dan krijg je (m.u.v. van personeel in het hbo) wat extra’s uitgekeerd.

Op je strook heet dat: uitlooptoeslag / schaal-uitloop

C  Spaarbedrag

Sommige mensen of organisaties sparen nog voor levensloop.

Op je strook heet dat: Structurele wg-bijdrage levensloop / toelage
levensl. / levensloopbijdrage niet-deelnemer

Van je bruto-inkomen worden ook bedragen afgetrokken:

1  Extra verlof

Maak je gebruik van ouderschapsverlof, onbetaald verlof of seniorenverlof? Dan worden deze uren vertaald naar euro’s en ingehouden op je bruto-salaris.

Op je strook heet dat: Verm. salaris (uren onbetaald verlof) / uren ouderschapsverlof / korting Bapo / korting seniorenverlof / korting i.v.m. seniorenverlof overgangsrecht

2  Zelf sparen voor je oude dag

Val je onder een onderwijs-cao dan spaar je voor pensioen. Het bedrag dat hiervoor van je bruto-salaris wordt afgetrokken vertegenwoordigt 30 procent van je maandelijkse inleg. De werkgever betaalt 70 procent.

Op je strook heet dat: pensioenpremie / premie ABP / pensioen/NP / inhouding pensioen

3  Arbeidsongeschiktheid

Onderwijspersoneel betaalt mee aan het ‘arbeidsongeschiktenpensioen’. Een verwarrende term, want mocht je arbeidsongeschikt raken dan krijg je dit bedrag al voor je pensioengerechtigde leeftijd. Het is dan een aanvulling op de WIA-uitkering.

Op je strook heet dat: premie AOP / premie AP / premie AAOP

4  Arbeidsongeschiktheid

Bij sommige werkgevers ben je aanvullend verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Met een bedrag uit deze pot kom je – als je arbeidsongeschikt raakt – op ongeveer 70 procent van je oude loon uit.

Op je strook heet dat: IPAP collectief / IPAP semi-collectief / premie aanvullend IP / premie AOV (Loyalis) / premie AO verz. / coll. ged. AO-verz.

 

 

Vervolgens betaal je:

5  Belasting

Het grootste deel van het bruto-salaris gaat naar de loonheffing, grofweg 25 procent. Loonheffing is een soort voorheffing voor je jaarlijkse inkomstenbelasting. Het bedrag gaat in de grote pot voor collectieve verzekeringen, denk aan de AOW, de WW of de WIA. Ook gaat een deel van dit geld via zorgverzekeraars naar de gezamenlijke ziektekosten. Over bijvoorbeeld je vakantietoeslag en eindejaarsuitkering betaal je een hoger tarief loonheffing. Dat wordt apart vermeld op je strook.

Op je strook heet dat: loonheffing / loonheffing bijz. tar. / loonheffing BT

Soms worden bedragen bij je netto-salaris opgeteld:

D  Reiskosten

Krijg je reiskosten vergoed, dan hoef je daar meestal geen belasting over te betalen.

Op je strook heet dat: Reisk. woon-werkverkeer / reiskosten onbelast / verg. dienstreis / decl. openbaar vervoer

Wat vaak nog van het netto-salaris wordt afgetrokken is – wederom – een bedrag voor:

6 Arbeidsongeschiktheid

Werkgevers mogen je mee laten betalen aan collectieve kosten voor arbeidsongeschiktheid. Voor het primair onderwijs is afgesproken dat werkgevers dat niet doen. Voor de andere onderwijssectoren geldt een maximum percentage dat lager is dan het wettelijke maximum.

Op je strook heet dat: premie Whk / premie WGA

Het bedrag dat overblijft is je netto-salaris en wordt op je rekening gestort.

De volledige graphic kun je hier downloaden. Daar staat ook voor welke bedragen en afspraken de AOb zich hard heeft gemaakt. Plus de extra’s die je door het jaar heen mag verwachten.

Wil je meer uitleg over waarom je salaris niet of nauwelijks is gestegen, lees dan: Drie antwoorden over je salaris in 2018.

Meer nieuws