"Het verzuim is zo groot dat het problematisch wordt."

beeld: Nina Maissouradze

Coronacrisis veroorzaakt alsnog piek in ziekteverzuim

Na drie opeenvolgende jaren van stijging is het ziekteverzuim onder docenten in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven. Maar de vlag kan niet uit. Eén op de tien docenten zit momenteel thuis door corona. Dat is bovenop het ‘normale’ verzuim.

Uit cijfers van het arbeidsmarkt & opleidingsfonds Voion blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar met 5,6 procent gelijk is gebleven ten opzichte van 2018. Terwijl dat percentage in de drie voorafgaande jaren was gestegen met 0,7 procent. “Is dat een goede prestatie als het verzuim al schrikbarend hoog lag”, vraagt AOb-bestuurder Henrik de Moel zich af. De vraag stellen is hem beantwoorden, ter vergelijking: uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid in 2019 4,4 procent is.

Corona

Bovendien zet de stagnatie van verzuimcijfers vanwege de coronacrisis niet door. Gisteren berichtte de Volkskrant dat gemiddeld 10 procent van de leraren sinds het begin van dit schooljaar tijdelijk thuis is vanwege een verkoudheid of een met corona besmette huisgenoot. De krant heeft een enquête gedaan die is ingevuld door 228 scholen. De ‘coronauitval’ komt bovenop het gebruikelijk ziekteverzuim. Dus bovenop die 5,6 procent in 2019. “De aantallen zijn zo groot dat het problematisch wordt”, zegt De Moel. “Bedenk ook: het griepseizoen moet nog beginnen.” Docenten zitten gemiddeld vier dagen thuis met corona gerelateerd verzuim. Bij het ‘normale’ ziekteverzuim blijven leraren gemiddeld veertien dagen thuis.

65-plussers

In 2019 is het gemiddelde verzuim gelijk gebleven, maar dat komt vooral door een daling bij reformatorische, evangelische, gereformeerde en vrije scholen. Bij alle andere schoolcategorieën is het ziekteverzuimpercentage gestegen. Bij openbare scholen zelfs van 5,5 naar 5,9.
Opvallend is dat het verzuimpercentage onder 65-plussers in 2019 fors is gestegen van 9,1 naar 10 procent en bij onderwijsondersteunend personeel van 8,2 naar 8,8 procent.

Salaris

Bij het ondersteunend personeel laat het verzuimpercentage een duidelijke samenhang zien met het salaris: hoe hoger het salaris, hoe minder verzuim.

Wil je weten hoe het met het verzuim op jouw school is gesteld? Ga dan naar Verzuimbenchmark-VO

Lees ook ‘Weer meer burn-outklachten in het onderwijs’

Meer nieuws