Gemiddeld neemt het percentage personeel in Nederland dat kampt met burn-outklachten af, maar niet in het onderwijs.
Gemiddeld neemt het percentage personeel in Nederland dat kampt met burn-outklachten af, maar niet in het onderwijs.

Beeld: Typetank

Weer meer burn-outklachten in het onderwijs

Het burn-out percentage in het onderwijs stijgt voor het vierde jaar op rij. In 2019 opnieuw, tegen de landelijke trend in. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer dan een kwart van alle docenten in Nederland kampt met burn-out klachten. Daarmee is onderwijs het meest gevoelige beroep voor burn-out. De resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden verschenen al half april, maar trokken door de uitbraak van het corona-virus geen aandacht.

Percentage dat kampt met burn-outklachten

2014 2015 2016 2017 2018 2019
gemiddeld 14,4 procent 13,4 procent 14,6 procent 15,9 procent 17,3 procent 17 procent
docenten 23,8 procent 20,2 procent 22,8 procent 24,6 procent 25,2 procent 27,4 procent

 

De nationale enquête onderzoekt alle aspecten van de arbeidsomstandigheden, van zwaar tillen tot geluidsbelasting, van autonomie tot agressie, van werktevredenheid tot werkdruk. Uit het onderzoek blijkt dat ‘algemeen directeuren’ het minst last hebben van stress, terwijl docenten bovenaan de beroepenlijst staan als het gaat om burn-out klachten.

Zwaar

Het percentage burn-out klachten onder leraren ligt op 27,4 procent, vér boven het landelijk gemiddelde 17 procent. Opvallend is dat de mensen in het onderwijs van alle beroepsgroepen wel het meest tevreden zijn over hun baan. Maar dat poetst niet weg dat leraren werken in het onderwijs zwaar vinden en dat de burn-outklachten het allerhoogste zijn van alle beroepsgroepen.

Dat lijkt hem vooral te zitten in de hoeveelheid van het werk, omdat het onderwerp ‘heel veel werk doen’ in de top van de werkbelastingsfactoren staat. Samen overigens met bijvoorbeeld artsen, juristen en managers van horeca en detailhandel.

Burn-outklachten in 2019 per beroep

Docenten 27,4 procent
Juristen 22,7 procent
Sociaal werkers 21,1 procent
Artsen en therapeuten 21 procent
Managers van horeca en detailhandel 20,3 procent
Verzorgenden 18,3 procent
Overheidsambtenaren en -bestuurders 17,4 procent
Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten 15,7 procent
Tuinders, akkerbouwers en veetelers 14,3 procent
Algemeen directeuren 6,5 procent

 

Tussen leraren zijn overigens ook weer verschillen: docenten van algemene vakken in voortgezet onderwijs en mbo voeren de lijst aan met één op drie die kampt met burn-outklachten. Docenten in hbo, wo en hoogleraren hebben binnen de onderwijssector het minste last van werkdrukklachten, maar nog steeds veel meer dan het landelijk gemiddelde van beroepen.

Percentage leraren dat kampt met burn-outklachten

Algemene vakken vo en mbo 31,9 procent
Beroepsgerichte vakken vo en mbo 28,2 procent
Basisonderwijs 27,3 procent
Hoger onderwijs en hoogleraren 24 procent

 

De cijfers tot op het niveau van docenten en sectoren zijn te vinden via een tool die speciaal voor de enquête is gemaakt. Voor 2020 gaan TNO en CBS overigens een volledig andere onderzoek doen naar de effecten van de crisis op de arbeidsomstandigheden.

Schrikken

Eugenie Stolk, voorzitter van de AOb: “We weten helaas al jaren dat het burn-out percentage relatief hoog is, maar toch is het weer schrikken. Je zou bijvoorbeeld verwachten dat de werkdrukmiddelen in het primair onderwijs invloed hebben op deze klachten, maar misschien is het daarvoor nog te vroeg.” Tegelijk werken andere omstandigheden stress juist in de hand.  Het lerarentekort trekt een steeds zwaardere wissel op het personeel. En ook de corona-periode met het online-onderwijs zal de werkdruk alleen maar verder doen oplopen, denkt Stolk

Volgens de AOb-voorzitter weten de beleidsmakers ook wel in welke hoeken de oplossingen liggen, maar wordt daar simpelweg onvoldoende geld voor vrij gemaakt. “Kleinere klassen zijn niet gratis. Meer leraren, zodat men minder lesuren hoeft te draaien, kost geld. Onder andere voor salarissen, zodat we het beroep weer aantrekkelijk maken en er nieuwe collega’s op de markt komen.”

Lees ook: ‘Onderwijs blijft kampioen burn-out’

 

Meer nieuws