De contributie van het AOb-lidmaatschap gaat omhoog.
De contributie van het AOb-lidmaatschap gaat omhoog.

Beeld: Typetank

Contributie AOb-lidmaatschap geïndexeerd

De contributie voor het AOb-lidmaatschap gaat per 1 januari 2022 omhoog. Het gaat om een indexatie van 25 cent voor werkende leden.

De algemene vergadering van de AOb stelde vandaag de nieuwe contributiebedragen vast. Werkende AOb-leden gaan vanaf volgend jaar 25 cent per maand meer betalen voor hun lidmaatschap. De indexatie is nodig vanwege de gestegen prijzen en geldt voor alle lidmaatschappen.

Leraren, ondersteuners vanaf schaal 9, directeuren en zzp’ers betalen vanaf 1 januari 2022 in totaal 18,35 euro per maand om lid te zijn van de AOb. Leden met een salaris beneden het minimumloon en onderwijsondersteuners tot en met schaal 8 betalen voortaan 20 cent meer waardoor de contributie voor deze groep uitkomt op 13,15 euro per maand.

Bij gepensioneerde leden van de AOb wordt vanaf 1 januari 10,75 euro per maand afgeschreven, een verhoging van 15 cent.

Aangepaste prijzen

Categorie Per 1 januari 2022 Huidige prijs
Leraar, oop’er vanaf schaal 9, directie en zzp’er 18,35 euro 18,10 euro
Indien salaris beneden minimumloon 13,15 euro 12,95 euro
Onderwijsondersteuner tot en met schaal 8 13,15 euro 12,95 euro
Gepensioneerd 10,75 euro 10,60 euro
Gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd met inkomen beneden minimumloon 6,80 euro 6,70 euro
Uitkeringsgerechtigd 10,75 euro 10,60 euro
Buiten het onderwijs 10,75 euro 10,60 euro

 

Werkgever betaalt mee

Werkende leden kunnen jaarlijks een groot deel (30 tot 50 procent) van hun contributie terugvragen. Ook dit jaar kan dat tot 1 november.

Lees meer over het terugvragen van contributie 

Meer nieuws