Beeld: AOb.nl

Cao-overleg primair onderwijs op vier thema’s

De AOb voert actie én onderhandelt over een nieuwe cao primair onderwijs voor 2017-2018. Dat doet de vakbond op vier thema's. Salaris, werkdruk, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.

Bestuurder Eugenie Stolk legt uit: ‘Natuurlijk zijn de salarissen en het zogenaamde functiegebouw in het primair onderwijs onderwerp van de cao-onderhandeling. Hoe kunnen we de 270 miljoen extra daarin het beste verwerken? Maar daarnaast hebben we het ook uitgebreid over werkdruk, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.”

Praktisch

Komende periode moeten de onderhandelende partijen veel praktische beslissingen nemen. Bijvoorbeeld: hoe lang wordt de looptijd van deze cao? Hoe zit het met medezeggenschap? En wat gaat er gebeuren met contractvormen in het primair onderwijs? Eugenie Stolk: “Het streven is om elke maand een groot thema aan te pakken. Deze maand staat werkdruk centraal. Op dit moment zitten we nog in een discussiefase. We houden de AOb-leden via onze website, facebookpagina en nieuwsbrieven op de hoogte of vragen ze naar hun mening.”

Inzetten

De AOb heeft in november al de inzet voor deze nieuwe cao bepaald. Intussen hebben ook de andere vakbonden en de werkgeverskoepel PO-raad hun inzet gepubliceerd. De vakbonden willen het geld uit het werkdrukakkoord zo snel mogelijk naar de werkvloer krijgen. Vandaar dat het cao-overleg gewoon doorgaat, tegelijk met de estafette-stakingen voor meer geld.

Stolk van de AOb: “De nood is nú hoog. Elke dag laten leraren ons weten dat er geen vervanging is voor hun klassen, of lezen we berichten over mensen die best in het onderwijs willen werken mits er iets wordt gedaan aan de salarissen en de werkdruk.”

Wat de werkdruk betreft zetten de vakbonden globaal als volgt in:

  • AOb/FNV

-> Wil kleinere klassen met gemiddeld 1 fulltime leerkracht per 23 leerlingen. Op termijn wil de AOb de maximale lessentaak van de leerkracht terugbrengen naar 880 uur per jaar, oftewel 22 uur per week. Op korte termijn kan de werkdruk lager door het aanpassen van het taakbeleid, van de afspraken over duurzame inzetbaarheid en de invulling van de 40-urige werkweek. Lees de hele AOb-inzet hier.

  • CNV Onderwijs

-> Wil onder andere een (gefaseerde) vermindering van het aantal lesuren, van 25 naar 20 uur per week als basisnorm. Ook wil deze bond afspraken maken over het taakbeleid. Voor oop-ers wil CNV bijvoorbeeld een maximum stellen aan het aantal fte waar een schoolleider leiding aan kan geven. Lees de hele CNV-inzet hier.

  • FvOv

-> Wil de bepalingen rondom de 40-urige werkweek schrappen. Deze heeft in de ogen van FvOv niet gebracht wat destijds de intentie was. Een jaartaak is flexibeler en past beter bij het ritme van de scholen. Lees de complete inzet van de FvOv hier.

  • PO in actie

Wil dat de 40-urige werkweek en onduidelijke modellen voor taakbeleid worden vervangen
door heldere afspraken. Lees de hele PO in actie-inzet hier.

  • AVS

Het woord ‘werkdruk’ komt in de inzet van de AVS niet voor. Zie hier de inzet van de AVS.

Werkgeverskoepel

Volgens werkgeversorganisatie PO-raad zal het accent komende jaren blijven liggen op werkdrukbeheersing. In hun inzet voor de cao 2017-2018 zegt de raad: “Als we de werkdruk goed aanpakken, zullen leraren ook meer tijd en ruimte hebben om de hoge ambities die ze hebben voor hun leerlingen, waar te maken.”

Meer info

Ben je lid van de AOb en wil je op de hoogte blijven van nieuws over  onder andere cao’s en stakingen, volg ons dan op Facebook of bookmark de nieuwspagina van AOb.nl.

Meer nieuws