'Er is en blijft structureel extra geld nodig vanuit Den Haag'
'Er is en blijft structureel extra geld nodig vanuit Den Haag'

Beeld: Typetank

Cao-onderhandelingen primair onderwijs hervat

De onderhandelingen voor een nieuwe cao-po zijn hervat. “Er is en blijft structureel extra geld nodig vanuit Den Haag”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Maar we kunnen niet eeuwig op de komst van een nieuw kabinet blijven wachten.”

De sociale partners – vakbonden en werkgevers – laten vandaag in een gezamenlijke verklaring weten de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs te hervatten. Die onderhandelingen lagen al een tijd stil, omdat er geen geld was om de loonkloof te dichten.

Het nieuwe kabinet moet met structureel extra geld komen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken

“Er is al vele jaren sprake van een kloof tussen de salarissen van leraren basisonderwijs en de salarissen van hun tweedegraads collega’s in het voortgezet onderwijs”, zegt Roovers. “Terwijl het werk in het primair onderwijs zeker niet lichter is dan het werk in het vo. En terwijl je voor beide onderwijssoorten een vergelijkbaar hbo-diploma nodig hebt.”

Manifest

In maart dit jaar presenteerden de vakbonden en de PO-Raad een gezamenlijk manifest, waarin de politiek nogmaals werd opgeroepen om de loonkloof te dichten. Het nieuwe kabinet zou met structureel extra geld moeten komen om het beroep van leraar basisonderwijs aantrekkelijker te maken, en zo het lerarentekort te bestrijden.

Juttemis

Maar dat nieuwe kabinet is er nog steeds niet. “En we kunnen niet tot Sint Juttemis blijven wachten”, zegt AOb-bestuurder Roovers. “We gaan nu met de werkgevers om de tafel zitten, om te zien wat wij op dit moment nog kunnen doen voor de sector. Met de levensgrote kanttekening dat het te weinig zal zijn om de loonkloof te dichten.”

Roovers verwacht dat het nieuwe kabinet dit punt met grote voorrang op gaat pakken. “Ons manifest, van vakbonden én werkgevers samen, geldt nog steeds. Het lerarentekort loopt alleen maar verder op, en dat kunnen we niet enkel oplossen aan de cao-tafel.”

 

Meer nieuws