Het hbo heeft vanaf vandaag een nieuwe cao, die geldt tot 22 april 2022.
Het hbo heeft vanaf vandaag een nieuwe cao, die geldt tot 22 april 2022.

Beeld: Typetank

Cao-hbo definitief na instemming leden

De cao voor het hoger beroepsonderwijs is definitief. De achterban van de AOb, de andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd met het vorige maand gesloten onderhandelaarsakkoord.

Alle werknemers in het hbo krijgen in november 880 euro. Deze eenmalige uitkering volgende maand is bruto en naar rato van het dienstverband. Per 1 februari volgend jaar volgt een loonsverhoging van 2 procent.

‘We gaan alweer snel om de tafel, want er is veel te doen’

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep: “Het is goed dat dit akkoord is bekrachtigd. Komende tijd gaan we het uitwerken in cao-teksten. En we gaan alweer snel weer om tafel met de werkgevers, want deze cao heeft een korte looptijd en er is veel te doen.”

Pensioenpremies

Bij de cao-onderhandelingen waren de stijgende pensioenpremies een lastig punt. Die premies stijgen dit jaar en volgend jaar, en dat gaat ten koste van de loonruimte. Van der Zweep: “We zijn uiteindelijk op een percentage uitgekomen waar iedereen mee kan leven. Het is een loonsverhoging van 2 procent over, in totaal, een periode van vijftien maanden. Dat percentage loopt goed in de pas met de cao-akkoorden in het mbo en de universiteiten.”

‘De werkdrukplannen zijn van voor corona en online werken. Die moeten worden geactualiseerd’

Verder is afgesproken dat medezeggenschapsraden in de hogescholen de bestaande werkdrukplannen gaan updaten. “Die plannen dateren van voor corona”, zegt Van der Zweep. “Er is dus geen rekening gehouden met het feit dat er steeds meer online wordt gewerkt.”

Onbereikbaar

In de nieuwe werkdrukplannen moeten afspraken staan over zaken als de beschikbaarheid van werkplekken voor online werken, het aantal uren beeldschermwerk en het recht op onbereikbaarheid. Van der Zweep: “Als je niet oppast gaat het werk via mail, app en Teams of Zoom de hele dag door. Dat is niet de bedoeling.”

Taakopdrachten

Medezeggenschapsraden gaan ook toetsen of hbo-werkgevers hun personeel realistische taakopdrachten geven. Wat betekent dat mensen genoeg tijd en middelen moeten krijgen om hun taken uit te voeren.

Tot slot onderzoeken de cao-partijen voor 1 april 2022 – tot dan loopt deze cao – regelingen om nieuwe werknemers goed te begeleiden en hun werkdruk te verlichten. Ook gaan ze na hoe oudere werknemers vitaal hun aow-leeftijd kunnen bereiken.

Ga naar alle info over de cao hbo

Meer nieuws

Autonomie staat onder druk

De vrijheid om je werk op eigen wijze te kunnen doen, staat op veel scholen onder druk. Personeel in het onderwijs heeft het gevoel vooral... LEES VERDER