Bereikbaarheid buiten werktijd is meestal geen onderwerp van gesprek op school, zo blijkt uit de AOb-peiling. De PvdA wil hierin verandering brengen.
Bereikbaarheid buiten werktijd is meestal geen onderwerp van gesprek op school, zo blijkt uit de AOb-peiling. De PvdA wil hierin verandering brengen.

Beeld: Typetank

PvdA wil recht op onbereikbaarheid in wet vastleggen

Werkstress is een van de grootste ziekmakers, zeker in het onderwijs. Een wettelijk ‘recht op onbereikbaarheid’ moet hier verandering in brengen. De meningen erover zijn verdeeld, zo laat een snelle peiling onder AOb-leden zien. Op 17 februari organiseert de AOb een online bijeenkomst met wetsindiener Gijs van Dijk van de PvdA.

‘Ik vind dit een non-issue. Als je zelf niet volwassen genoeg bent om hier afspraken over te maken, kun je beter ander werk zoeken.’ ‘Als je de volgende ochtend niet op de hoogte bent, wordt er vervelend gereageerd. Zo word je toch gedwongen om te kijken.’ De reacties van leraren in de AOb-peiling over het wetsvoorstel ‘het recht op onbereikbaarheid’ lopen uiteen. Het merendeel van de 600 respondenten is het er wel over eens dat de druk om te moeten reageren op e-mails, telefoontjes of appjes van het werk, bijdraagt aan de werkstress.

Grens vervaagt

Door werknemers het wettelijke recht te geven om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn, hoopt de PvdA de druk en de gevolgen ervan tegen te gaan. Het wetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Gijs van Dijk houdt in dat werkgevers met werknemers afspraken maken over hun bereikbaarheid buiten werktijd en deze vastleggen.

“Door de digitalisering vervaagt de grens tussen privé en werk, zeker nu we vanwege corona veel thuiswerken”, vertelt Van Dijk. “Maar als je onvoldoende rust neemt, dan brand je een keer op. De ziekteverzuimcijfers zeggen wat dat betreft genoeg. Een wet dwingt je om goede afspraken te maken over je bereikbaarheid buiten werktijd.”

Taboe

Daar ligt volgens hem nog best een taboe, omdat werkstress nog vaak gezien wordt als een persoonlijk probleem. “De een vindt het namelijk heerlijk om ’s avonds mails te beantwoorden, en dat is prima, maar een ander kan daar helemaal in vastlopen. Het is goed om het gesprek daarover te voeren en afspraken te maken, zodat je weet wat je van elkaar kunt verwachten.”

‘Werkstress wordt nog vaak gezien als een persoonlijk probleem’

Verreweg de meeste deelnemers aan de AOb-peiling checken dagelijks buiten werktijd hun mail of app en meer dan de helft reageert daarop. Als belangrijkste reden om toch te kijken en te reageren, wordt de verwachting van anderen genoemd. Opvallend is dat driekwart aangeeft, dat deze verwachting niet als zodanig is uitgesproken. Duidelijke afspraken over dit thema zouden volgens de meesten respondenten dan ook helpen. Bij driekwart is de bereikbaarheid buiten werktijd echter geen onderwerp van gesprek op school.

Ervaringen

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, meent Kim van Strien, docent Frans en AOb-hoofdbestuurder voor het voortgezet onderwijs. “Als personeelslid moet je zelf je grens aangeven en de mails of appjes niet lezen als je dat niet wilt, maar aan de andere kant moet je hierover met elkaar op school ook duidelijke afspraken maken. Een wet kan ervoor zorgen dat dat ook gebeurt.”

Op 17 februari organiseert de AOb een bijeenkomst waarin deelnemers met Gijs van Dijk over het wetsvoorstel in gesprek gaan. Van Strien: “Het doel is ervaringen en meningen te delen en te kijken welke oplossingen er zijn. Bovendien hopen we door leden bij dit onderwerp te betrekken, iets aan het rollen te krijgen en werkstress bespreekbaar te maken.”

Meepraten over dit onderwerp? Schrijf je hier in voor de online bijeenkomst op 17 februari, van 19.30 tot 21.00 uur.  

Meer nieuws