De onderhandelingen voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs zijn gestart.
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs zijn gestart.

Beeld: Typetank

Bonden willen maximaal 22 lesuren per week in vo

AOb-bestuurder Jelmer Evers wil deze onderhandelingsronde voor een nieuwe cao duidelijke afspraken om paal en perk te stellen aan de hoge werkdruk. Hij wil een maximum van 22 lesuren per week vastleggen in de cao: 720 lesuren per jaar.

Evers: “Het is fijn dat we als bonden hierover op één lijn zitten, het zal zorgen dat de basis op orde is en dat leraren meer tijd hebben voor lesvoorbereiding, professionalisering en samenwerking. Het maakt het beroep aantrekkelijker.”

Vanmiddag wisselde de AOb samen met de andere bonden en de VO-raad hun cao-inzet uit. Dit is het startpunt van een nieuwe ronde met onderhandelingen over de cao. In de inzet is werkdruk een groot punt, naast loon en regelingen voor starters en onderwijsondersteunend personeel.

Werkdruk

Alle bonden willen een heldere afspraak over het aantal lesuren opnemen in de nieuwe cao. “Op dit moment is dat te vaag beschreven”, zegt Evers. “We zien in de praktijk dat er op scholen veel verschillende slechte afspraken ontstaan.” Het moet anders, ook omdat uit de AOb-enquête eerder bleek dat 80 procent van de collega’s niet uitkomt met het aantal lessen en het voor-en nawerk. En dit is volgens de AOb-bestuurder nog maar een beginpunt. “Uiteindelijk willen we naar 20 lesuren per week en 620 lesuren per jaar. We willen hiervoor commitment van de werkgevers. Docenten hebben dat perspectief nodig.”

‘Er moet een duidelijke afspraak komen over het aantal lesuren. Op dit moment is dat te vaag beschreven’

Collega’s die meer lesuren per week willen werken, mogen dat altijd doen. Evers: “Om dit aantrekkelijker te maken moeten zij voor elk lesuur extra (boven de 22 lesuren) een steeds hogere opslagfactor krijgen -de tijd die elke docent per lesuur krijgt voor de voorbereiding, het nakijken en ontwikkelen van lessen. Dit maakt het lesgeven aantrekkelijker.”

Een ander punt om het docentschap leuker te maken, is de voltijdbonus. Dit is geen bonus in geld, maar in tijd. Docenten met een werktijdfactor vanaf 0,8 fte en groter moeten recht krijgen om een hele dag uitgeroosterd te worden. Evers: “Veel docenten gaan minder werken voor zo’n vrije dag en doen dan klussen waar ze anders niet aan toe komen. We hopen door deze afspraak leraren ruimte te bieden om in alle rust lessen voor te breiden of andere werkzaamheden te doen.”

De bonden hopen met deze inzet een aantrekkelijk beroep neer te zetten en perspectief te bieden. “Dat maakt het beroep aantrekkelijk en het zal de onderwijskwaliteit verhogen. Ik kan me niet voorstellen dat de werkgevers dit niet ook willen.”

AOb-bestuurder Jelmer Evers: ‘Onze voorstellen maken het beroep aantrekkelijker en verhogen de onderwijskwaliteit. Ik kan me niet voorstellen dat de werkgevers dit niet ook willen’

Loon

Bij elke cao-ronde is loon ook een belangrijk punt. Voor het voortgezet onderwijs zet de AOb in op koopkrachtbehoud. De looneis geldt deze keer samen met het primair onderwijs. “Er komt dus één looneis voor het funderend onderwijs”, zegt Evers. Dat betekent dat de definitieve gezamenlijke looneis van bonden eind deze maand bekend wordt en dat er dan samen met zowel de schoolbesturen uit het primair als het voortgezet onderwijs over wordt onderhandeld. Voor de FNV en de AOb is de looneis al vastgesteld op 14,3 procent.

De AOb zet in op koopkrachtbehoud

De AOb wil bovendien een onderzoek door arbeidsmarktplatform Voion naar de functiemix en de uitvoering daarvan. “Er lijkt sprake te zijn van een daling van het aantal LC en LD-functies”, zegt de AOb-bestuurder. “Wij willen met het onderzoek zien of schoolbesturen de afspraken nakomen en een fundementele discussie voeren over de beloning en functiewaardering. Dat gaat nu gewoon niet goed.”

Starters en oop’ers

Voor starters en oop’ers willen de onderhandelaars ook goede afspraken maken. Zo moeten starters 40 uur per jaar krijgen voor een persoonlijk budget. Stagiaires in het onderwijs moeten verplicht een stagevergoeding krijgen van 750 euro per maand.
Voor onderwijsondersteuners moet de tijd voor scholing worden opgeplust. “Wij willen dat dit stijgt van 40 naar 83 uur per jaar”, zegt Evers die van alle kanten hoort dat oop’ers hier behoefte aan hebben. Voor oop’ers die vaak op afroep werken -zoals conciërges die de school sluiten of het alarm uitzetten- willen de bonden in de cao opnemen dat ze voor elke oproep buiten de normale werktijden minimaal drie uur uitbetaald krijgen.

Long covid

Een passende verzekering om het inkomen te beschermen van collega’s met long covid is voor de AOb een belangrijk punt in de inzet. De bond vraagt al een tijdlang passende maatregelen voor deze groep mensen en wil dan ook dat alle vo-werkgevers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor het personeel zodat ze geen inkomensval maken bij ziekte.

Flex

Het indammen van flexcontracten blijft verder een ongewijzigd punt waar de AOb zich hard voor maakt. “Wij willen een beperkte omvang van de flexibele schil en bij voorkeur een maximum gerelateerd aan de omvang van de organisatie”, zegt Evers. Er ligt al een concept wetsvoorstel waarin een verbod staat om met leraren een zzp-constructie aan te gaan en waarin de duur van een tijdelijk contract wordt beperkt. “Het moet in de wet komen te staan, maar wij vragen de werkgevers om dit vervolgens ook in de cao vast te leggen. Ze hoeven het alleen maar te ondersteunen.”

Benieuwd naar de hele cao-inzet? Downloaden kan via deze link. Ook de werkgevers hebben hun inzet gedeeld.

Wil je meer uitleg over de inzet? Meld je dan aan voor het webinar van woensdag 15 maart over werkdrukmiddelen. AOb-bestuurder Jelmer Evers gaat daar ook in op de inzet en beantwoordt vragen.

Ja, ik meld mij aan voor het webinar 

Meer nieuws