Webinar cao Vo werkdrukmiddelen inzet op school

Locatie Online via Teams
Datum 15 maart 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 15 maart 2023

Op het programma staan voorbeelden voor inzet van het basisbudget (PB), die mensen gekozen hebben of gaan kiezen en voor hen een manier zijn om de werkdruk te beteugelen.
Ook is er uitvraag gedaan naar de manier waarop het proces voor de besteden van de collectieve middelen wordt gelopen. Is daar iets uit te leren voor andere scholen?