De eis voor de laatste estafette-staking is uitgebreid.
De eis voor de laatste estafette-staking is uitgebreid.

Beeld: Typetank

Bonden eisen extra geld voor ondersteuners en schoolleiders

De bonden hebben hun eisen uitgebreid, kort voor de volgende estafettestaking in Zuid-Holland en Zeeland. Naast extra geld voor lerarensalarissen in het primair onderwijs om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten, vragen de bonden aandacht voor het salaris van schoolleiders en ondersteuners.

AOb-bestuurder Eugenie Stolk: “Minister Slob moet over de brug komen om het primair onderwijs aantrekkelijk te maken om in te werken. Er is afgelopen jaar geld beschikbaar gekomen om een deel van de loonkloof voor de leraren te dichten, maar ook de schoolleiders en het ondersteunend personeel lopen achter.”

Brief

Het PO-front heeft de eis neergelegd in een gezamenlijke brief aan onderwijsminister Slob. Voorafgaand aan elke staking sturen de bonden aan de minister een ‘ultimatum-brief’ waarin de eisen staan opgesomd.

Voor de aankomende estafette-staking op 12 september is de brief eind augustus verstuurd. De bonden eisen naast 560 miljoen euro voor een verbetering van de lerarensalarissen ook geld voor het salaris van ondersteuners en schoolleiders. “Ook onderwijsondersteuners en schoolleiders houden de school draaiende en zijn van groot belang om de werkdruk naar beneden te brengen”, zegt Stolk.

Aantrekkelijk

Het afgelopen jaar is er door het PO-front, waar de AOb samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad inzit, aandacht gevraagd voor het primair onderwijs. Er waren door heel het land estafette-stakingen om de hoge werkdruk en het lerarentekort aan de kaak te stellen. Het salaris moet omhoog om het vak aantrekkelijk te maken.

Minister Slob nam een eerste stap door 270 miljoen euro voor lerarensalarissen uit te trekken en 450 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk. Maar dit is niet genoeg om alle problemen op te lossen, zo vinden de bonden.

Lees de ultimatum-brief aan minister Arie Slob via deze link. Op 12 september staken leerkrachten, ondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Meer nieuws