Scholen mogen zelf kiezen hoe zij de schoolexamens vormgeven.
Scholen mogen zelf kiezen hoe zij de schoolexamens vormgeven.

Beeld: Pixabay

‘Betrek mr bij doorgaan fysieke schoolexamens’

Schoolexamens kunnen nog steeds afgenomen worden op school, mits dat is overlegd met personeel, ouders en leerlingen. “Veel scholen doen dat keurig of denken na over online oplossingen, helaas zijn er ook scholen die dat niet doen en zonder overleg schoolexamens laten doorgaan”, constateert AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Afgelopen week schrapte Onderwijsminister Arie Slob de centraal schriftelijke examens om zo scholen voor middelbaar en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs meer tijd te geven om de schoolexamens goed af te ronden. Op basis van die schoolexamens wordt nu bepaald of leerlingen hun diploma gehaald hebben. Scholen zijn vrij om zelf te kiezen hoe zij de schoolexamens vormgeven.

De minister roept de scholen op om zoveel mogelijk op afstand te examineren

‘Dit kan zowel op afstand, zoals via (beeld)bellen, als fysiek op school’, schrijft de minister. Maar hij voegt daar een belangrijke voorwaarde aan toe. Zeker als het om fysiek afnemen gaat moeten scholen ‘deze afweging in overleg met hun personeel, leerlingen en ouders, en met begrip voor ieders situatie, maken.’ Overigens roept de minister de scholen op om zoveel mogelijk op afstand te examineren.

Veiligheid

“Oftewel: scholen moeten met de medezeggenschapsraad overleggen of de examens fysiek afgenomen kunnen worden en zo ja, onder welke condities”, constateert AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Dat lijkt me terecht. Het gaat immers om de veiligheid van personeel en leerlingen. We zien dat heel veel scholen daar ook de tijd voor nemen en bestaande fysieke schoolexamens even uitstellen of omzetten naar andere vormen van examinering.”

‘Alleen samen kunnen we dit zo goed mogelijk oplossen’

Uit een rondvraag in het voortgezet onderwijs bleek alleen dat er nog steeds een aantal scholen zijn die zonder enig overleg geplande fysieke schoolexamens laten doorgaan. “Heel vervelend”, oordeelt De Moel. “Zeker omdat er door het schrappen van het centraal schriftelijk genoeg tijd is te kijken naar manieren om in overleg de examinering degelijk en veilig te organiseren. Laten we dat dan ook doen, ‘alleen samen’, om met de overheidsslogan te spreken, kunnen we dit zo goed mogelijk oplossen.”

Meer nieuws