Het Avicenna College in Rotterdam.
Het Avicenna College in Rotterdam.

Beeld: Google Maps

Bestuurder weg, personeel Avicenna meldt zich ziek

Het is chaos bij het Avicenna College in Rotterdam. Meer dan vijftig medewerkers hebben zich uit protest ziek gemeld bij de start van het schooljaar. De golf ziekmeldingen volgt op het gedwongen vertrek van rector en bestuurder Wim Littooij.

Littooy raakte al eerder in conflict met zowel de raad van toezicht als de medezeggenschapsraad van het Avicenna College. Volgens een vorige week verschenen rapport van onderzoeksbureau Bing is het vertrek van Littooij noodzakelijk om de verhoudingen te kunnen normaliseren. Ook bij de raad van toezicht en in de medezeggenschap zijn ingrepen nodig. De school laat weten dat er vandaag en gisteren nog geen leerlingen kwamen, maar dat ze van plan zijn om morgen te starten. De ruim vijftig medewerkers die zich ziek hebben gemeld is ongeveer de helft van het personeelsbestand.

De leiding van Avicenna, de enige school voor islamitisch voortgezet onderwijs in de stad, is momenteel in handen van interim-directeur Bart Jan Geers en de interim-voorzitter van de raad van toezicht Gökhan Çoban, die ook tijdelijk als bestuurder optreedt. Zij hebben de protesterende leerkrachten opgeroepen voor een individueel gesprek: wie niet komt, kan ontslag op staande voet verwachten.

‘Om ontslag te voorkomen: ga het gesprek aan’

De AOb adviseert om dat gesprek te voeren, zegt rayonbestuurder Jan Menger, “om ontslag te vermijden. Wij willen zelf ook in gesprek met de bestuurder over de situatie. Onze leden willen dat er niet alleen iets gebeurt met de positie van Littooij. Ook de raad van toezicht en de medezeggenschap moeten anders worden samengesteld om werkelijk een nieuwe start te kunnen maken.” De AOb overweegt later deze week een ledenbijeenkomst te houden op de school om de situatie met de achterban te bespreken.

Heftige conflicten

De medezeggenschap op het Avicenna College was de afgelopen drie jaar het toneel van heftige conflicten. De 72-jarige Littooij, een ervaren bestuurder uit het christelijk onderwijs, probeerde drie maal om de hem onwelgevallige medezeggenschapsraad te laten ontbinden via een geschilprocedure, maar kreeg keer op keer te horen dat hij ook bij tegenspraak overleg moet blijven voeren. De mr-leden spanden diverse procedures aan om naleving van de wet af te dwingen, met wisselend resultaat.

De benoeming van een van de teamleiders tot directeur als beoogd opvolger van Littooij werd kort voor de zomer via de geschillencommissie teruggedraaid. Onderzoeksbureau Bing is eind mei ingeschakeld door de raad van toezicht, die op dat moment voor de vraag stond of het contact met Littooij moest worden verlengd. Het eind augustus verschenen onderzoeksrapport windt er geen doekjes om: bestuurder Littooij heeft onzuiver en grensoverschrijdend heeft gehandeld, onder andere door het personeel onjuist te informeren en daarmee verdeeldheid aan te wakkeren.

‘Alle betrokkenen namen de ander de maat, zonder kritisch naar zichzelf te kijken’

Hierdoor zijn niet alleen mr-leden maar ook leden van de raad van toezicht gehinderd om hun functie uit te oefenen; zo werd de mr gehinderd bij de communicatie met de achterban en kreeg de rvt onvoldoende informatie over de teruglopende kwaliteit van het onderwijs. De ontstane conflicten hebben geleid tot rolverwarring, wat volgens Bing ook de medezeggenschappers en de toezichthouders te verwijten valt. Alle betrokkenen namen de ander de maat, zonder kritisch naar zichzelf te kijken.

Niet bereikbaar

Çoban en Geers waren dinsdag niet bereikbaar om vragen over hun plannen met Avicenna te beantwoorden en ook Littooij reageerde niet op pogingen tot contact. Bij de medezeggenschapsraad is een nieuwe voorzitter gekozen omdat de vorige, afkomstig uit de ouders, geen kind meer op de school heeft.

Lees ook: ‘Avicenna in de fout met aanstelling directeur’.

Meer nieuws