Het Avicenna College moet de benoeming van een directeur terugdraaien besloot de geschillencommissie.
Het Avicenna College moet de benoeming van een directeur terugdraaien besloot de geschillencommissie.

Beeld: Typetank

Avicenna in de fout met aanstelling directeur

Het Avicenna College in Rotterdam zit zonder directeur nu de benoeming onrechtmatig is verklaard door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Avicenna had een interne kandidaat aangesteld buiten de medezeggenschapsraad om. De mr kwam daartegen in het geweer en voerde aan dat de beoogde directeur ongeschikt is voor zijn taak.

Het rommelt al sinds 2017 op het Avicenna College, de enige school voor islamitisch middelbaar onderwijs in Rotterdam. Een reeks geschilprocedures tussen bestuurder en interim-directeur Wim Littooij en de mr heeft geen verbetering gebracht in de verhoudingen.

De jongste uitspraak van 19 juni stelt Littooij opnieuw in het ongelijk: het bevoegd gezag wordt verplicht de gevolgen van het benoemingsbesluit ongedaan te maken. Daarmee zit de school feitelijk zonder directeur en is de situatie terug bij 29 oktober 2019, toen Littooij aankondigde dat de werving van een nieuwe directeur zou beginnen.

Eigen hand

De bestuurder wilde die benoeming zoveel mogelijk in eigen hand houden: hij zou zowel de benoemingscommissie aanstellen als de adviescommissie met personeelsleden, zonder bemoeienis van de mr. Na interne discussies kreeg de mr alsnog een vertegenwoordiging, maar vervolgens bepaalde de bestuurder welk mr-lid die positie kreeg. De meerderheid van de raad protesteerde, maar de uitverkorene nam zijn plek wel in. Vervolgens werd zonder verder overleg met de mr de benoeming aangekondigd van Yassine Griep, één van de teamleiders. Zijn directeurschap moest op 1 juni ingaan.

De bestuurder wilde de benoeming zoveel mogelijk in eigen hand houden zonder bemoeienis van de mr

Bij de geschillencommissie hield de bestuurder vol dat hij wel degelijk had overlegd over de directeursfunctie met de mr, via de door hem aangewezen vertegenwoordiger. De geschillencommissie ziet dat anders. Voor zover de verstoorde communicatie van de bestuurder met de mr lijkt op een adviesaanvraag, is dat zwaar onder de maat: een motivering van het benoemingsbesluit ontbreekt en de mr krijgt geen informatie over de achtergronden van de kandidaat. De mr en de bestuurder hebben al meer dan een half jaar geen overleg gevoerd, omdat Littooij niet verschijnt op vergaderingen.

Motivatie

Gezien het oordeel van de medezeggenschap over teamleider Griep had een motivatie wel voor de hand gelegen. De mr gaf namelijk een negatief advies over de kandidaat, onder meer omdat de onderwijskwaliteit op de school onder zijn leiding al twee jaar daalt en ook de kwaliteit van de gesprekken over de normjaartaak en het functioneren ‘ver onder de maat’ zijn. Verder ontbond Griep contracten van collega’s ten onrechte en zette hij mensen onder druk, zo staat in het mr-advies geschreven dat is opgenomen bij de uitspraak.

Opmerkelijk is verder dat Griep in diverse media namens Avicenna het woord heeft gevoerd als adjunct-directeur, maar ook in die functie is hij nooit formeel benoemd.

Onvoldoende

De geschillencommissie waagt zich in de uitspraak niet aan een oordeel over de kandidaat, maar geeft de procedure een zo zware onvoldoende dat het besluit niet in stand kan blijven.
In een tweede, tegelijk behandelde zaak, probeerde bestuurder Littooij voor de derde keer tevergeefs de mr van het Avicenna College te laten ontbinden door de geschillencommissie.

Volgens de bestuurder weigert de mr met hem samen te werken en kunnen alleen nieuwe verkiezingen de situatie verbeteren. De commissie heeft dat verzoek afgewezen: ontbinding is een uiterst middel als een mr zich niet houdt aan uitspraken in eerdere geschillen. Dat is hier niet het geval.

Verheugd

Of het overleg tussen de mr en de bestuurder nu weer op gang komt, is onzeker. Mr-voorzitter Judith Kraak is verheugd over de uitspraken: “Dit bewijst dat een mr niet tandeloos is. Je hebt wel degelijk iets in te brengen.”

‘Dit bewijst dat een mr niet tandeloos is. Je hebt wel degelijk iets in te brengen’

Geen interesse

Littooij laat via de telefoniste van het Avicenna College weten dat hij geen interesse heeft in een gesprek over de nieuwste ontwikkelingen. Datzelfde geldt voor voorzitter Carla Grootjen van de raad van toezicht.

De door de geschillencommissie uit de directiefunctie ontheven Yassine Griep stond 24 juni nog als directeur vermeld op de website van het Avicenna College en op LinkedIn. Griep is eveneens meerdere malen per telefoon en per e-mail om uitleg gevraagd, maar reageert niet.

Het bevoegd gezag van Avicenna College kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de geschillencommissie.

Meer nieuws