Leerkracht Daan Weststrate diende op het partijcongres van de ChristenUnie een motie in.
Leerkracht Daan Weststrate diende op het partijcongres van de ChristenUnie een motie in.

Beeld: Anne-Paul Roukema.

‘Beloofd geld voor onderwijs moet sneller vrijkomen’

Het beloofde geld voor werkdrukverlaging in het primair onderwijs moet veel sneller dan in 2021 wordt ingezet. Daarvoor pleit meester Daan Weststrate in een motie die hij afgelopen weekend heeft ingediend op het congres van zijn partij de ChristenUnie. “De nood is nu hoog, het geld is toegezegd”, zegt Weststrate. “Waarom zouden we zolang wachten?

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord 430 miljoen euro gereserveerd om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen. Dit geld wil de regering volledig beschikbaar stellen aan het einde van de kabinetsperiode: in 2021. Voor aankomend jaar staat er 10 miljoen euro voor werkdruk in de begroting, stapsgewijs loopt het bedrag op.

Dat duurt leerkracht Weststrate te lang. Hij werkt in groep 7 op de School met de Bijbel ‘De Kraats’ en merkt elke dag dat de werkdruk hoog is. “Ik maak lange dagen en ben constant aan het schakelen. Je geeft les, maar bent ondertussen ook met ICT-werkzaamheden bezig, het coördineren van excursies en oudergesprekken. Er wordt veel van leerkrachten verwacht. Ik houd het nog vol, maar ik zie collega’s afhaken door alle drukte.”

Daan Weststrate, leerkracht groep 7: “We zijn erg blij met het geld en kunnen het nu al goed gebruiken. Wel willen er zo snel mogelijk profijt van hebben. Er hoeven niet nog meer leraren te sneuvelen vanwege de hoge werkdruk. Het gaat wel over mensen.”

Signaal

Daarom diende Weststrate –aangemoedigd door vakbond CNV- een motie in op het partijcongres. Leden van de partij kunnen dat doen om een signaal naar hun Kamerfractie af te geven. Voor het indienen van een motie zijn mede-indieners nodig. Die vond de leraar snel. “De lijst had nog veel langer kunnen zijn. Ik werd goed gesteund, de motie werd unaniem aangenomen.”

Concreet vraagt de docent met de motie om het geld sneller in te zetten, zodat de effecten niet pas bij een volgend kabinet te merken zijn. “We zijn erg blij met het geld en kunnen het nu al goed gebruiken. Wel willen er zo snel mogelijk profijt van hebben. Er hoeven niet nog meer leraren te sneuvelen vanwege de hoge werkdruk. Het gaat wel over mensen.”

Tweede Kamer

Onderwijswoordvoerder Stieneke van der Graaf zit voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Weststrate sprak haar op het congres. “Ze beloofde mij dat ze er werk van gaat maken.” Op het CDA-congres is een zelfde soort motie aangenomen. Gisteren tijdens de meet-up, waarbij onderwijsminister Arie Slob in gesprek ging met medewerkers uit het primair onderwijs, kwam de motie ook ter sprake. Slob sluit niet uit dat het een onderwerp kan worden tijdens de behandeling van de OCW-begroting in de Tweede Kamer als fracties zich geroepen voelen om het aan de orde te stellen. Weststrate: “Hopelijk gaan de coalitiepartijen in overleg, de intentie lijkt mij duidelijk.”

Meer nieuws