Er mag geen belasting meer worden ingehouden op jubileumgratificaties in het onderwijs dankzij de AOb.
Er mag geen belasting meer worden ingehouden op jubileumgratificaties in het onderwijs dankzij de AOb.

Beeld: Nanne Meulendijks

Jubileumgratificaties blijven voortaan onbelast

De Belastingdienst heeft de regel voor gratificaties officieel aangepast op aandringen van de AOb. Alle onderwijsmedewerkers krijgen voortaan hun jubileumgratificatie onbelast uitgekeerd. “Daar kan absoluut geen onduidelijkheid meer over bestaan.”

Voor oud-docent Freek Kennis die 40 jaar in het onderwijs werkte, spande de AOb met succes een zaak aan. Hij rekende op een fijn cadeautje van zijn hogeschool en ging daarom zelfs later met pensioen. Bij een jubileum van 25 of 40 jaar krijgt onderwijspersoneel voor één keer het brutosalaris netto op de salarisstrook bijgeschreven. Toch hield het schoolbestuur van Kennis de belasting in: 1881 euro.

Te ruim

En dat gebeurde niet alleen bij deze docent. Bij de AOb kwamen vorig jaar meerdere zaken binnen, vooral van onderwijspersoneel uit het mbo en het hbo. In de cao hbo staat dat werknemers een onbelaste gratificatie krijgen als ze 25 of 40 jaar in één van de sectoren hebben gewerkt die zijn verbonden aan pensioenfonds ABP. De Belastingdienst vond dat vorig jaar een ‘te ruim begrip’ en wilde de eis toevoegen van een dienstverband bij één werkgever of onder één cao. De dienst stuurde vervolgens brieven aan vertegenwoordigers van schoolbesturen met het advies om wél belasting in te houden.

Daar komt de Belastingdienst nu op terug. Nadat het bij oud-docent Kennis was teruggedraaid is het nu ook opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2020. In dat handboek staat nu klip en klaar dat ook het aantal jaren bij één pensioenuitvoerder meetellen. “Ik ben oprecht trots dat we het collectief hebben geregeld”, zegt AOb-sectorbestuurder Roelf van der Ploeg. “We zijn er meer dan een jaar mee bezig geweest. Het gaat over ‘echt geld’. Het is de tweede keer in korte tijd dat we gelijk krijgen van de Belastingdienst.”

‘Ik ben oprecht trots dat we het collectief hebben geregeld’

Identieke regel

Volgens Van der Ploeg hielp het Wob-verzoek van AOb-jurist Niels Buijense. Hij toonde namelijk aan dat de Belastingdienst nagenoeg een identieke regel had opgenomen, zoals beschreven stond in de cao hbo en eigen medewerkers wel onbelast de jubileumgratificatie uitkeert. Het ging daar wel op basis van het aantal jaren bij het ABP-pensioenfonds.

Buijense: “Dat het nu in dat handboek staat betekent dat er geen enkele onduidelijkheid meer bestaat. Ik adviseer werknemers die dit jaar een jubileum hadden en waarbij belasting is ingehouden, hun werkgever hierop te wijzen.” Voor werknemers die hun jubileum voor 1 januari 2020 vierden, kan de AOb advies geven over de inkomstenbelasting. “Neem daarvoor contact op met ons IAC”, zegt Buijense.

Belasting ingehouden op je jubileumgratificatie in 2019? Meld je!

• Heb je in de periode 1 januari 2014 tot 31 december 2019 een jubileumgratificatie ontvangen omdat je 25 of 40 jaar in dienst was?
• En is er belasting ingehouden op deze jubileumgratificatie?

Als je aan deze voorwaarden voldoet stuur dan een mail naar info@aob.nl met als onderwerp: jubileumgratificatie en je AOb-lidmaatschapsnummer. Stuur in de bijlage de volgende stukken mee: de salarisstrook van de maand waarop de jubileumgratificatie is uitgekeerd, de jaaropgave van het jaar waarin de gratificatie is overgemaakt en de definitieve aanslag van de belastingdienst over het jaar waarin de gratificatie is uitgekeerd.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER