‘De investeringen vallen buiten de huidige kabinetsperiode'
‘De investeringen vallen buiten de huidige kabinetsperiode'

Beeld: Typetank

Belasting jubileumgratificatie teruggedraaid na bezwaar AOb

De AOb heeft de inhouding van belasting bij een jubileumgratificatie met succes aangevochten. Een oud-docent die bijna de helft misliep, krijgt daardoor alsnog zijn jubileumgratificatie onbelast uitgekeerd. “Bij mij werd er 1881 euro ingehouden aan belasting”, zegt Freek Kennis, oud-docent van de Hogeschool Utrecht (HU). “Terwijl collega’s eerder wel hun hele brutosalaris netto uitgekeerd kregen.”

Onderwijsmedewerkers die 25 of 40 jaar in het onderwijs werken, kunnen rekenen op een jubileumgratificatie. Dat is een fijn cadeautje, omdat het brutosalaris vanwege het jubileum voor één keer netto op de salarisstrook wordt bijschreven. Toch komen er bij de AOb zaken binnen waarbij er wel belasting wordt ingehouden. “Het gaat vooral om medewerkers uit het mbo en hbo”, zegt AOb-jurist Niels Buijense.

Inhouding

Volgens AOb-sectorbestuurder hbo Roelf van der Ploeg houden hogescholen sinds vorig jaar vaker belasting in bij de gratificatie. “In de cao hbo staat dat schoolbesturen de jubileumgratificatie één keer onbelast mogen uitkeren. Het gaat om personeel dat 25 of 40 jaar heeft gewerkt bij één van de sectoren die verbonden zijn aan pensioenfonds ABP.”

Hogescholen houden sinds vorig jaar vaker belasting in bij de gratificatie

De belastingdienst vindt dat een ‘te ruim begrip’. Van der Ploeg: “Zij vinden dat het moet gaan over het aantal jaren bij één werkgever of onder één cao. Dus als jij eerst 35 jaar op een middelbare school hebt gewerkt en daarna 5 jaar in het hbo, dan heb je geen recht op een onbelaste jubileumgratificatie. De dienst heeft dit vorig jaar in een brief aan werkgeversorganisaties laten weten. Hierdoor waren er hogescholen, zoals de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool, die belasting gingen inhouden.”

Belangrijke periodiek

Oud-docent Kennis die werkte bij de HU als docent Sport & Spel rekende op een gratificatie van 3829 euro netto. “Ik ben daarvoor zelfs een halfjaar later met pensioen gegaan, want het is best een belangrijke periodiek. Het gaat om veel geld.” Toen zijn salarisstrook binnen was, kwam hij van een koude kermis thuis. “Er werd belasting ingehouden. Het ging om zo’n 1881 euro. Terwijl ik in militaire dienst heb gezeten, twee jaar in het basisonderwijs heb gewerkt, twee jaar in het voortgezet onderwijs en 35 jaar in het hbo. Ik kwam dus wel boven die veertig ABP-jaren uit.”

Oud-docent Freek Kennis stelde zijn pensioen een halfjaar uit vanwege zijn jubileumgratificatie

Gelijke monniken

Met zijn loonstrook stapte Kennis naar de AOb. Jurist Buijense ontdekte na wat speurwerk dat de belastingdienst zelf nagenoeg dezelfde regel heeft als in de cao hbo. “Ik kwam erachter dat per 1 januari 2020 de jubileumgratificatie bij de belastingdienst is geregeld in de cao Rijk. Daarin staat letterlijk: ‘Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd mee waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd’. Ook in de regeling hiervoor ging het over bij het ABP doorgebrachte tijd. Toen wist ik dat ze een nagenoeg identieke regeling hadden.”

Buijense heeft daarom een Wob-verzoek ingediend. “In het verzoek heb ik gevraagd of de medewerkers die een jubileum vieren bij de belastingdienst dan ook de helft inleveren omdat er belasting over wordt betaald.” Dat bleek niet het geval. “Tussen 2014 en 2018 waren er 6387 medewerkers die een jubileum bij de belastingdienst vierden. Al deze medewerkers hoefden geen belasting over hun gratificatie te betalen”, zegt Buijense. “Dus stel je werkt 35 jaar in het onderwijs en stapt over naar de belastingdienst met dezelfde regeling dan krijg je wel het hele bedrag. Ik vind dat hier sprake is van rechtsongelijkheid.”

AOb-jurist Buijense ontdekte na wat speurwerk dat de belastingdienst zelf nagenoeg dezelfde regel heeft als in de cao hbo en wél onbelast uitkeert

De AOb-jurist diende bezwaar in en vroeg via de loonbelasting het gemiste geld van de gratificatie terug voor Kennis. Onlangs kreeg de oud-docent goed nieuws. De dienst oordeelde dat de HU geen loonheffing in had mogen houden op de jubileumgratificatie. In een mail liet de dienst weten de 1881 euro terug te storten.

AOb-sectorbestuurder Roelf van der Ploeg: ‘Het gaat om echt geld, niet om een paar dubbeltjes’

Hele sector

AOb-sectorbestuurder Van der Ploeg wil dat de regel weer voor het hele hbo zo gaat gelden. “Het gaat om echt geld, niet om een paar dubbeltjes. Bovendien is deze regeling altijd zo uitgevoerd en sinds vorig jaar is het ineens een probleem. Ik ben daarom al een tijd met de belastingdienst in gesprek om dit vast te leggen in het Handboek loonbelasting zodat hier geen onduidelijkheid meer over is.” De gesprekken met de belastingdienst verlopen, volgens de sectorbestuurder, constructief. “Ik heb goede hoop dat het lukt en dat de belastingdienst duidelijkheid gaat geven aan de scholen.”

Oud-docent Kennis is blij. “Ik ben nu al een tijdje met pensioen en kan nu eindelijk ook dit hoofdstuk afsluiten. Al ben ik pas helemaal blij als het geld op mijn rekening staat.”

Belasting ingehouden? Meld je!

Na het succesvolle bezwaar wil de AOb namens alle leden die hiermee te maken hebben gehad herzieningsverzoeken gaan indienen bij de Belastingdienst. Neem contact op met de AOb als:

  • je in de periode 1 januari 2014 tot heden een jubileumgratificatie hebt ontvangen (25 of 40 jaar in dienst)
  • er belasting is ingehouden op deze jubileumgratificatie

Als je aan deze voorwaarden voldoet stuur dan een mail naar info@aob.nl met als onderwerp: jubileumgratificatie en je AOb-lidmaatschapsnummer. Stuur in de bijlage de volgende stukken mee: de salarisstrook van de maand waarop de jubileumgratificatie is uitgekeerd, de jaaropgave van het jaar waarin de gratificatie is overgemaakt en de definitieve aanslag van de belastingdienst over het jaar waarin de gratificatie is uitgekeerd.

Meer nieuws