De voorkant van het pand van de Hoge Raad in Den Haag.
De voorkant van het pand van de Hoge Raad in Den Haag.

Beeld: Hoge Raad

AOb wint bij Hoge Raad opnieuw zaak over ontslagvergoeding

Werknemers die ontslagen zijn kort voordat zij met pensioen zouden gaan, hebben recht op een volledige transitievergoeding. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een procedure die de AOb had aangespannen voor een 64-jarige docent uit het voortgezet onderwijs.

De vo-docent krijgt ruim 73 duizend euro bruto aan transitievergoeding, een ontslagvergoeding bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, gebaseerd op het aantal dienstjaren. Het is de tweede keer in korte tijd dat de AOb voor de Hoge Raad een zaak wint over ontslagvergoedingen. Afgelopen zomer stelde de raad de AOb in het gelijk in een zaak voor een werknemer die om gezondheidsredenen minder moest gaan werken. Die zaak leverde het AOb-lid 34 duizend euro op. Beide zaken hebben belangrijke gevolgen voor werknemers in het onderwijs, maar ook daarbuiten.

In de nieuwe zaak werd het arbeidscontract van de vo-docent in augustus 2016 opgezegd door zijn werkgever, de Stichting Katholieke Scholengroep Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, nadat de docent langdurig ziek was geweest. Volgens AOb-advocaat Geert Wind kreeg de docent in eerste instantie bij de kantonrechter een transitievergoeding van 25 duizend euro. “De kantonrechter ging deels mee in het verhaal van de werkgever dat een volledige vergoeding niet redelijk is omdat de docent met pensioen zou gaan en omdat de docent toch volledig ziek was”, zegt Wind.

AOb-advocaat Geert Wind: ‘Wij vonden het bedrag en de overweging van de kantonrechter in strijd met de wet’

Beroep

De advocaat ging tegen de uitspraak van de kantonrechter in beroep. Wind: “Wij vonden het bedrag en de overweging van de kantonrechter in strijd met de wet. Daarin staat duidelijk dat bij ontslag het aantal dienstjaren wordt berekend en zo een transitievergoeding tot stand komt. Persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte en ontslag vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd, tellen niet mee bij de hoogte van de transitievergoeding. De Wet werk en zekerheid (Wwz), die sinds 2015 is ingevoerd, bevat daarin een duidelijk en gestandaardiseerd systeem. Daar past volgens ons geen ruimte voor een eigen invulling zoals die er voor de Wwz met de kantonrechtersformule wel was.”

Het gerechtshof Den Bosch stelde de AOb en de docent in het gelijk. Het was de scholenstichting die daarop naar de Hoge Raad stapte. Eind vorige week liet de Hoge Raad weten dat de uitspraak van het gerechtshof in stand blijft: de docent had recht op de volledige transitievergoeding.

Hogere vergoeding

In de uitspraak schrijft de Hoge Raad: ‘De wetgever heeft onder ogen gezien dat de wettelijke regeling van de transitievergoeding ertoe kan leiden dat een werknemer die kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding die hoger is dan het loon dat hij zou hebben ontvangen wanneer hij in dienst zou zijn gebleven.’

De Hoge Raad bevestigt de hoofdregel dat de wet invulling geeft aan de transitievergoeding, de rechter dient de wet te respecteren. Wind is blij met de uitspraken. “We zijn wederom door de Hoge Raad in het gelijkgesteld. Dat zijn toch wel de krenten in de pap.”

Meer nieuws