Beeld: Typetank

AOb wil voor de kerstvakantie geen hybride lessen in primair onderwijs

Als het kabinet besluit om de basisscholen volgende week te sluiten, moeten scholen niet worden verplicht om hybride onderwijs te geven. “Dit is in zo’n korte tijd niet meer te organiseren”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Wat de AOb betreft zijn de scholen, als het kabinet het basisonderwijs volgende week sluit, alleen open voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. “De praktijk van de afgelopen anderhalf jaar laat zien dat hybride onderwijs, aan kinderen uit de noodopvang in de klas en tegelijk aan de rest van de leerlingen online, het slechtste van twee werelden is”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers.

Roovers: “Hybride onderwijs trekt een ongelofelijk zware wissel op de leraren. En op de leerlingen, want niemand krijgt zo wat hij of zij nodig heeft. En op de ouders, die de kinderen thuis moeten begeleiden bij het online leren. En op de kinderen in achterstandssituaties, die soms niet eens een laptop tot hun beschikking hebben.”

‘Het is echt een zwabberbeleid, het kabinet doet maar wat’

Roovers vindt het verder onbegrijpelijk dat de beslissing om de basisscholen al dan niet een week eerder te sluiten, vanmiddag pas valt. “Het is echt een zwabberbeleid. Afgelopen donderdag verklaart minister Slob dat hij de scholen open wil houden. Maar gisteren laat Hugo de Jonge op televisie doorschemeren dat de scholen waarschijnlijk toch dicht gaan. Er wordt steeds gedraaid, het ontbreekt aan visie en duidelijkheid: het kabinet doet maar wat.”

En die onduidelijkheid zit de leraren ondertussen ‘tot híer’, zegt Roovers. “Elke dag een ander bericht. Je kunt niet van de leraren, ouders en leerlingen verlangen dat ze binnen drie dagen weer op een ander soort onderwijs overschakelen. Nog afgezien van het feit dat hybride onderwijs dus een heel beperkte, schrale vorm van onderwijs is.”

Omikron

De AOb roept het kabinet verder op om eindelijk met een heldere visie over het voortgezet onderwijs te komen. Voorzitter Tamar van Gelder: “Omikron stopt niet bij twaalfjarigen. Ook oudere kinderen gaan mee naar het kerstdiner, waar ze opa en oma kunnen besmetten. Waarom zouden er voor het vo dan andere regels gelden dan voor het po? Misschien is er een goede verklaring voor, maar gééf die dan ook. Nu blijft het volstrekt onduidelijk.”

Ook in het voortgezet onderwijs is er volgens Van Gelder sprake van een onwerkbare situatie. “Hoge werkdruk, lesuitval door testen, quarantaine en ziekte. En door het steeds maar groter wordende lerarentekort. Veel mensen staan op omvallen.”

‘Overval de mensen in de scholen niet met halfbakken last-minute maatregelen en onduidelijk beleid’

Scholen zouden de week voor Kerst volgens van Gelder kunnen gebruiken om in elk lokaal co2-meters op te hangen en de ventilatie op orde te brengen. “En dat geldt natuurlijk voor het héle onderwijs, van po tot wo. Net als onze oproep om leraren die dat willen met voorrang een booster te geven.”

Overleg

En voer overleg fatsoenlijk met het werkveld, dus met organisaties die leraren vertegenwoordigen – zoals de AOb, zegt Roovers. “Slob zegt vaak dat hij ‘met leraren heeft gepraat’ en dat hij daarom een bepaalde beslissing neemt. Die dan toevallig goed in zijn straatje te pas komt. Terwijl wij van onze eigen leden dan echt andere signalen opvangen.”

Bovenal snakt Roovers naar duidelijkheid: “Overval de mensen in de scholen niet met allerlei halfbakken last-minute maatregelen en met onduidelijk beleid. Want dan mogen de leraren op maandagochtend om half negen weer met ouders gaan uitvechten wat nu wel of niet toegestaan is.”

Gezamenlijk

Ook de PO-Raad en vakbonden AVS, CNV Onderwijs en FvOv vinden dat de beslissing van het kabinet over het mogelijk sluiten van de scholen te laat komt. ‘Het organiseren van afstandsonderwijs kan op deze korte termijn niet meer van scholen worden gevraagd’, schrijven de werkgevers en alle vakbonden in een gezamenlijke verklaring. ‘Ook is er bijzondere aandacht nodig voor het speciaal- en residentieel onderwijs, waar onderwijspersoneel te maken heeft met veel kwetsbare kinderen.’

‘Er is de afgelopen weken al ontzettend veel van het onderwijs verwacht met steeds wisselende maatregelen’, schrijven de organisaties. ‘De onrust die dit veroorzaakt gaat ten koste van de aandacht die scholen kunnen besteden aan het lesgeven aan kinderen.

Mocht besloten worden tot een scholensluiting, dan roepen we het kabinet op te bevorderen dat ouders calamiteitenverlof op kunnen nemen.’

Check de meest gestelde vragen over corona en onderwijs in de FAQ

Meer nieuws