AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen

AOb: ‘Slob moet over de brug komen met meer geld’

De scholen zijn begonnen, ondanks het lerarentekort. Hoewel harde cijfers over het actuele tekort ontbreken, liet een rondje langs de velden zien dat scholen het tekort oplossen met kunst en vliegwerk. Kleuterklassen worden verdeeld, onderwijsondersteuners staan voor de groep, stagiaires draaien zelfstandig een klas. Scholen doen hun uiterste best, maar uit alles blijkt dat de rek eruit is.

Onderwijsminister Arie Slob (Christenunie) voelt het maatschappelijk ongenoegen groeien en stuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer over het lerarentekort. De brief gaat vergezeld met een groot interview in de Volkskrant vanmorgen.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen reageert: “Geruststellend zijn de woorden van de minister niet. Hij maakt zich zorgen over de grote steden, maar geld is er niet. Er moet geen griep komen, want dan gaat het mis, maar geld is er niet nodig. Slob noemt zichzelf een spekkoper omdat er bij zijn aantreden extra geld was, maar iemand met zulke grote zorgen is echt geen spekkoper.”

Illusie

Het ongenoegen van Verheggen over de aanpak van deze laatste Kamerbrief is groot. “Een minister die zich zorgen maakt over griep onder leraren, in een land waar griep elk jaar de kop op steekt, heeft echt een probleem. Al jaren waarschuwt iedereen met verstand van onderwijs voor het tekort. Het lerarentekort is nu hier. Leraren verleiden meer te gaan werken, klassen nog groter maken, bevoegdheden overdragen aan stagiaires, het lost allemaal niks op, en is niet goed voor de leraren of de kinderen die les krijgen. Het is een illusie om te denken dat leerkrachten die het onderwijs hebben verlaten, terugkeren onder deze omstandigheden. De stress zal alleen maar toenemen, er zal meer uitval zijn en bij de eerste griepgolf vallen de zorgvuldig geplakte noodverbandjes uit elkaar.”

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Leraren verleiden meer te gaan werken, klassen nog groter maken, bevoegdheden overdragen aan stagiaires, het lost allemaal niks op’

Een eenvoudige oplossing is volgens de AOb-voorzitter op korte termijn niet voorhanden, maar dat dit niet voldoende is lijkt haar duidelijk. “Er moet eenvoudig geld bij, en wel zo snel mogelijk. Er is een nieuwe cao afgesloten voor een jaar met de oproep: ‘Dit is niet genoeg!’ Om het werk weer aantrekkelijk te maken is het nodig dat leraren beter gaan verdienen en minder stress ervaren. Om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met de salarissen in het voortgezet onderwijs is nog 600 miljoen euro nodig.”

Meer geld

Het is noodzakelijk dat er in de komende begroting al een begin wordt gemaakt met het overbruggen van dit verschil. Verheggen: “Op 12 september gaan we staken in Zuid-Holland en Zeeland, een kleine week voor Prinsjesdag. De minister moet dan echt over de brug komen met meer geld. Wanneer hij weer begint te vertellen over zijn zorgen zonder met extra geld te komen verliest hij zijn geloofwaardigheid.”

En waar het geld volgens de AOb-voorzitter vandaan moet komen? “Meer geld voor onderwijs is een keuze die dit kabinet moet willen maken. Je kan niet zeggen dat er geen geld is en ondertussen de dividendbelasting voor bedrijven afschaffen. Dat niet doen levert heel veel geld op, minstens 1,4 miljard euro. Hierbij vergeleken is het extra geld voor onderwijs nog bescheiden. Met onderwijs investeren we in de toekomst.”

Meer nieuws