Het gegoochel met geld moet stoppen, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.
Het gegoochel met geld moet stoppen, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. "Serieuze investeringen zijn nodig."

Beeld: Typetank

AOb: minister goochelt met geld

Het onderwijs schiet niets op met een minister die steeds schuift met onderwijsgeld. Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Ze doelt onder meer op de kasschuif van het ministerie met het geld om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen. “Met geld goochelen helpt het onderwijs niet. Het lost de werkelijke problemen niet op. Daarvoor zijn serieuze investeringen nodig.”

Vorige week stuurde onderwijsminister Arie Slob zijn antwoorden op vragen over de werkdrukmiddelen aan de Tweede Kamer. In maart dit jaar, een week voor de grote onderwijsstaking van de AOb, maakte de minister samen met onderwijsbond CNV bekend dat het geld naar voren wordt gehaald zodat scholen vanaf volgend schooljaar meer te besteden hebben.

Kasschuif

Dit schooljaar was er 270 miljoen euro beschikbaar. Aankomend schooljaar zou het aanvankelijk gaan om een bedrag van 277 miljoen euro, maar dat bedrag is verhoogd naar 333,5 miljoen euro. ‘Omdat het een kasschuif betreft, blijft het totaalbedrag aan werkdrukmiddelen gelijk’, schrijft de minister aan de Kamer.

Verheggen: “De minister verwijst naar de voorjaarsnota, maar wij hebben gezien dat de 430 miljoen euro die gepland stond voor 2021 verschuift naar 2023. Het is hoogst onzeker of dit geld er dan daadwerkelijk komt, aangezien er in 2021 nieuwe verkiezingen zijn.”

Betrokken

De Tweede Kamerleden wilden ook van Slob weten waarom de AOb niet betrokken was bij ‘de kasschuif’ op verzoek van CNV, terwijl de AOb vorig jaar wel het werkdrukakkoord afsloot met de andere onderwijsbonden, de PO-raad en het ministerie. Slob schrijft: ‘Ik ben er vanuit gegaan dat het versneld beschikbaar stellen volledig in de geest van de gemaakte afspraken was.’

Minister Arie Slob: ‘Ik ben er vanuit gegaan dat het versneld beschikbaar stellen volledig in de geest van de gemaakte afspraken was’

AOb-voorzitter Verheggen vindt dat gek. “Dit akkoord lag op de cao-tafel. De minister moet ons serieus nemen. Alle partijen aan de tafel, dat zijn wij, maar ook FvOV, de PO-raad, AVS en toen ook nog PO in Actie, zijn eigenaren van de gemaakte afspraken en je kunt ons dan niet omzeilen, hoe goed de bedoelingen ook zijn.”

Ballonnetjes

Ook de ‘ballonnetjes’ die de minister telkens oplaat over ‘extra geld’ voor onderwijs, om vervolgens voor uitleg te verwijzen naar de voorjaarsnota, dragen volgens Verheggen niet bij aan constructief overleg. De NOS maakte begin deze week bekend dat er jaarlijks 100 miljoen euro bijkomt voor onderwijs.

‘Er worden telkens bedragen naar buiten gebracht en we kunnen het niet controleren omdat de voorjaarsnota er niet is’

“Er worden telkens bedragen naar buiten gebracht en we kunnen het niet controleren omdat de voorjaarsnota er niet is”, zegt Verheggen. “Daar is het onderwijs niet mee geholpen en het helpt het gesprek tussen de AOb en de minister ook niet verder. Terwijl er wel een groot en serieus probleem is: het lerarentekort. Serieuze investeringen zijn nodig. Er moet een plan komen voor de lange termijn, de AOb stelde een deltaplan voor. Dat biedt perspectief aan nieuwe leraren en zij-instromers en zorgt voor rust in het veld. Dat gegoochel met cijfers moet stoppen.”

Meer nieuws