Driekwart van de AOb-leden uit het voortgezet onderwijs stemt in met de nieuwe cao. AOb-hoofdbestuurder Henrik de Moel:
Driekwart van de AOb-leden uit het voortgezet onderwijs stemt in met de nieuwe cao. AOb-hoofdbestuurder Henrik de Moel: "Veel leden benadrukken dat deze cao een beweging de goede kant op is, maar we zijn er nog echt niet."

Beeld: Typetank

AOb-leden tevreden met nieuwe cao voortgezet onderwijs

Bijna driekwart van de AOb-leden in het voortgezet onderwijs is tevreden met de afspraken voor een nieuwe cao. De peiling waaruit dat blijkt laat ook duidelijk zien dat de actiebereidheid hoog is. 94 procent wil actievoeren voor een verdere verbetering van de cao als het gaat om salaris en werkdruk.

“Ik ben blij dat onze achterban met een grote meerderheid heeft ingestemd met deze cao”, zegt AOb-hoofdbestuurder Henrik de Moel. “Het is een verbetering ten opzichte van de vorige cao.”

Half juni maakte de AOb-hoofdbestuurder bekend dat er overeenstemming is met de andere onderwijsorganisaties over de nieuwe cao voortgezet onderwijs. Enkele afspraken uit het akkoord zijn een algemene loonsverhoging van 4,5 procent plus een eenmalige uitkering, één lesuur per week minder voor docenten en loopbaanmogelijkheden voor het ondersteunend personeel. De cao loopt tot 1 september 2019.

De AOb hield een ledenpeiling om te kijken of er steun is voor dit cao-akkoord. In totaal vulden 3546 AOb-leden die werken in het voortgezet onderwijs de vragenlijst in. Afgelopen dinsdag stemde de sectorraad van de AOb in met de nieuwe cao.

Instemming

Uit de peiling blijkt dat 74 procent tevreden is over het totaalpakket van alle afspraken. Zo is het oordeel over de loonsverhoging positief: 77 procent van de leraren geeft dit aan. Hoewel de steun onder leraren royaal is, is deze lager dan in andere functiegroepen. Van de onderwijsondersteuners stemde 82 procent in met de salarisafspraken.

De afspraak om het aantal klokuren les per jaar te verminderen van 750 naar 720, waardoor leraren één uur per week minder lesgeven, kan ook op instemming rekenen. 72 procent van de docenten ziet dat zitten, 68 procent van de leden van directies is akkoord met deze afspraak.

Een veelgenoteerde opmerking is wel: ‘Eén lesuur is nadrukkelijk een begin, 20 uur per week een mooi streven.’ Uit de open vragen blijkt bovendien dat docenten graag kleinere klassen willen om hun werkdruk te verlichten. ‘Een afspraak over de maximale klassengrootte zou voor mij een veel grotere werkdrukvermindering zijn’, aldus een docent in de peiling.

‘Eén lesuur is nadrukkelijk een begin, 20 uur per week een mooi streven’

De Moel: “Veel van onze leden benadrukken dat deze cao een beweging de goede kant op is, maar we zijn er nog echt niet. Met name de werkdruk blijft voor ons een grote zorg. Leraar zijn is een prachtig vak, maar je kunt het alleen volhouden als je genoeg aandacht aan je leerlingen kunt geven. We zetten met deze cao een eerste stap, maar er is meer nodig en daarvoor kijken we nadrukkelijk naar het kabinet.”

87 procent van de onderwijsondersteuners is blij met de extra aandacht die er komt voor hun loopbaanontwikkeling. Het scholingsbudget wordt verhoogd naar 600 euro en in functioneringsgesprekken moet werkdruk en loopbaanontwikkeling aan de orde komen bij onderwijsondersteuners. Hun collega’s steunen deze afspraken ook: driekwart van de leraren geeft dit aan en 82 procent van de directeuren.

Acties

Uit deze peiling blijkt duidelijk dat veel deelnemers het hoog tijd vinden voor actie. 94 procent wil actievoeren voor minder werkdruk en meer salaris. De reacties in de open vragen zijn fel. ‘Niet alleen blaffen ook eens bijten’, schrijft een AOb-lid. Het stakingswapen heeft met 55 procent een meerderheid. 40 procent zou het liefst meerdere dagen het werk neerleggen, 15 procent wil vooralsnog één dag staken. Bijna een op de vijf geënquêteerden ziet kansen bij de politieke lobby en 16 procent vindt publiciteitacties een goede manier. De politieke lobby en publiciteitsacties kunnen op 18 en 16 procent van de goedkeuring rekenen. 4 procent geeft aan geen acties te willen.

Meer nieuws