Beeld: Typetank

Onderhandelaarsakkoord vo: loonsverhoging van 4,5 procent, 1 lesuur minder

Leraren en ondersteuners in het voortgezet onderwijs krijgen, in twee stappen, een loonsverhoging van 4,5 procent. Daarnaast ontvangen zij nog een eenmalige uitkering van 1 procent. Verder staan leraren vanaf het schooljaar 2019-2020 één lesuur per week minder voor de klas. Dat is het onderhandelaarsresultaat dat de bonden en de VO-raad hebben bereikt.

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent.

Minder lesuren

De maximale lestaak van leerkrachten in het voortgezet onderwijs wordt van 750 klokuren per jaar in 2019 teruggebracht naar 720 klokuren. In de praktijk betekent dit dat leraren een lesuur per week minder voor de klas staan. De ruimte daarvoor wordt gevonden in de mogelijkheden die de Wet onderwijstijd de scholen biedt. “Om dat mogelijk te maken moet op de scholen het gesprek over de inrichting van het onderwijs worden gevoerd”, zegt AOb-onderhandelaar Henrik de Moel. “Ik sta zelf ook voor de klas, en ik denk dat het goed mogelijk is om het onderwijs met één lesuur per week te verminderen. Ook hoorcolleges, projecten, opdrachten, stages en keuzewerktijd vallen tegenwoordig immers onder onderwijstijd. Dat biedt veel ruimte voor nieuwe onderwijsvormen en geeft je de mogelijkheid om je onderwijs nog beter af te stemmen op individuele leerlingen.”

‘Ik sta zelf ook voor de klas, en ik denk dat het goed mogelijk is om het onderwijs met één lesuur per week te verminderen’

De tijd die vrijkomt door de vermindering van de lesuren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt.

Eerste stap

De reductie van één lesuur per week is volgens De Moel nadrukkelijk een eerste stap. “Samen met de VO-raad gaan wij nu lobbyen bij de politiek om extra geld voor een verdere verlaging van het aantal uren los te krijgen. Uiteindelijk willen wij als vakbond een lestaak van 20 uur per week.

Als deze cao wordt aangenomen, moeten er nog twee á drie uren van de lestaak af om op die 20 uur uit te komen. Dat kost zo’n 180 miljoen euro per lesuur. Dat is veel geld, maar het nu tijd om te investeren in het voortgezet onderwijs. Bovendien is het nog altijd veel goedkoper dan het afschaffen van de dividendbelasting.”

Opleiding onderwijsondersteuners

In de cao is ook meer ruimte voor opleiding en ontwikkeling van ondersteuners opgenomen. Hun scholingsbudget wordt gelijkgetrokken met dat van docenten: 600 euro per jaar. “Cursussen voor ondersteuners zijn niet goedkoper dan die van leraren, dus dit onderscheid was onzin. Goed dat we dat nu gelijk kunnen trekken”, aldus De Moel. Ook worden er samen met arbeidsmarktplatform Voion regionale bijeenkomsten georganiseerd rond de loopbaanontwikkeling en de werkdruk van het ondersteunend personeel.

Het scholingsbudget voor onderwijsondersteuners wordt gelijkgetrokken met dat van docenten: 600 euro per jaar

De Moel is trots op het behaalde onderhandelaarsresultaat. “Het is heel mooi dat de bonden en de VO-raad nu samen naar den Haag gaan om meer geld te eisen van de politiek. Leraren in het voortgezet onderwijs staan meer uren voor de klas dan hun collega’s in de veel andere Europese landen. Dat moet anders, en we gaan nu samen optrekken om de politiek hiervan te overtuigen.”

De nieuwe cao zal lopen tot 1 oktober 2019. Download het hele onderhandelaarsakkoord met alle afspraken via deze link.

Laat weten wat je vindt

Vragen of opmerkingen? Kom naar één van de ledenraadplegingen over de nieuwe cao, steeds tussen 19.30 en 21.00 uur op de rayonkantoren/FNV vakbondshuis:

  • Maandag 18 juni, AOb-hoofdkantoor, St. jacobsstraat 22 in Utrecht
  • Dinsdag 19 juni, AOb-rayonkantoor, Pegasusweg 200 in Rotterdam
  • Dinsdag 19 juni, AOb-rayonkantoor, Leonard Springerlaan 23 in Groningen
  • Woensdag 20 juni, FNV-vakbondshuis, Gotlandstraat 2A in Deventer. Deze bijeenkomst zal ook via een livestream te volgen zijn. Informatie daarover volgt nog op de AOb-website via: www.aob.nl/agenda
  • Maandag 25 juni, AOb-rayonkantoor, Dr. Cuyperslaan 47 in Eindhoven

Naast de bijeenkomsten in het land houdt de AOb zoals gewoonlijk een ledenpeiling over de cao. Welke onderdelen vind je goed, welke minder en hoe beoordeel je het totaalpakket? Deze week ontvangen alle leden waarvan wij een kloppend mailadres hebben een enquête die wij laten uitvoeren door onderzoeksbureau Regioplan. De peiling is anoniem. Heb je vragen over de cao? Mail dan niet naar Regioplan, maar neem rechtstreeks contact op met de AOb via het vragenformulier in MijnAOb of info@aob.nl

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER