Bijna driekwart van de AOb-leden is akkoord met het onderhandelingsresultaat. De actiebereidheid onder de leden blijft hoog: 95 procent wil door met actievoeren.
Bijna driekwart van de AOb-leden is akkoord met het onderhandelingsresultaat. De actiebereidheid onder de leden blijft hoog: 95 procent wil door met actievoeren.

Beeld: Typetank

AOb-leden stemmen in met nieuwe cao primair onderwijs

AOb-leden zijn tevreden over het cao-akkoord in het primair onderwijs: 73 procent stemt ermee in. Wel blijft de actiebereidheid onverminderd groot. 95 procent wil doorgaan met de acties. Bijna de helft van de leden geeft de voorkeur aan een meerdaagse staking als er na Prinsjesdag geen extra geld komt.

“Dit akkoord legden we met vertrouwen voor aan onze leden omdat we er steeds bij zeiden: het is een akkoord voor één jaar”, zegt Eugenie Stolk, bestuurder van de AOb. “Daarom zijn onze leden akkoord, maar voor de lange termijn is het onvoldoende. De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs moet worden gedicht.”

De AOb hield de afgelopen twee weken een ledenpeiling over de cao, uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan. In totaal vulden 4568 leden uit het primair onderwijs de vragenlijst in. Mede op basis van deze peiling stemde gisteren de AOb-sectorraad primair onderwijs in met de nieuwe cao.

Begin juni werd bekend dat de onderhandelaars eruit waren. Er lag een akkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. Een belangrijke afspraak in dit akkoord is het afschaffen van de LA-salarisschaal en het verschuiven van leerkrachten naar een hogere salarisschaal. Ook spraken de bonden en werkgevers een loonsverhoging af van 2,5 procent en maakten ze afspraken over de werkverdeling. De nieuwe cao heeft een korte looptijd: tot 1 maart 2019.

Steun

De peiling laat zien dat leraren met 76 procent het positiefst zijn over het totaalpakket van de cao, gevolgd door de directeuren waarvan 72 procent het akkoord steunt. De onderwijsondersteuners zijn het minst positief. Een nipte meerderheid van 55 procent steunt het akkoord. Zij vinden de verschillen in hun functie en die van leraren te groot worden doordat alleen leraren extra loonsverhoging krijgen door het afschaffen van de LA-salarisschaal en de afspraken over de nieuwe functiebeschrijvingen.

‘De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs moet worden gedicht’

Alle leden zijn positief over de loonsverhoging van 2,5 procent en de eenmalige uitkering van 750 euro bruto. In alle groepen, leraren, ondersteuners en directeuren, geeft bijna driekwart aan dat ze deze afspraak steunen. Een groot merendeel van de leraren is tevreden over de nieuwe functiebeschrijvingen en het afschaffen van de LA-salarisschaal. 90 procent geeft dit aan. Ook de directeuren steunen dit met 87 procent. Dat het team voortaan mag bepalen over de werkverdeling kan bij 88 procent van de leerkrachten op instemming rekenen. Bij de directie is met 63 procent een kleiner deel met deze afspraak akkoord.

Hoge actiebereidheid

Uit de peiling is ook een ander duidelijk beeld te zien. Namelijk dat het onderwijspersoneel uit het primair onderwijs nog niet stakingsmoe is. De actiebereidheid blijft met 95 procent onverminderd hoog. In de peiling konden de AOb-leden ook hun voorkeuren voor acties aangeven. Daarover wordt nog getwist: 44 procent wil een meerdaagse staking, iets meer dan 20 procent ziet liever dat de scholen één dag dichtgaan. Deze cao is een goede eerste stap, maar er moet doorgepakt worden zo geven de leden aan.

Stolk: “Op 12 september gaan de scholen in Zuid-Holland en Zeeland dicht. We verzamelen dan in Rotterdam. Het is dan kort voor Prinsjesdag. We hopen toch echt dat dit kabinet nu door heeft dat er meer nodig is. Het lerarentekort gaat namelijk niet vanzelf over.”

Het rapport met alle resultaten van de ledenpeiling kun je via deze link vinden. 

Meer nieuws