'Mooi dat zoveel leden meededen met de acties'
'Mooi dat zoveel leden meededen met de acties'

AOb-leden akkoord met onderhandelaarsakkoord cao-vo

De AOb-leden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de cao voortgezet onderwijs. Dat akkoord bevat onder andere verlichting van de werkdruk en 4,75 procent loonsverhoging.

In totaal stemde 82 procent van de leden in met het onderhandelaarsresultaat. De sectorraad voortgezet onderwijs van de AOb stemde daarop unaniem voor het akkoord. Als het akkoord ook door de andere vakbonden en werkgevers wordt aangenomen, wat in de verwachting ligt, gaat de nieuwe cao in vanaf 1 juli. Als de salarisadministraties de veranderingen op tijd verwerken, zien de docenten en ondersteuners de loonsverhoging al in hun salaris van juli. De loonstijging bedraagt 4,75 procent, vanaf 1 juli 2022 tot 1 mei 2023.

‘Ik ben blij dat de collega’s in de scholen hebben meegeholpen met onze cao-acties. Dat heeft absoluut gewerkt’

Daarnaast ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 500 euro naar rato dienstverband, om de tijd die verstreek na het aflopen van de oude cao (die van kracht was tot 1 januari dit jaar) te overbruggen. Voor het ondersteunend personeel is ook nog een structurele jaarlijkse uitkering van 275 euro naar rato dienstverband afgesproken.

Werkdruk

Een heet hangijzer bij de onderhandelingen was de verdeling van de 300 miljoen euro uit het Onderwijsakkoord, bestemd voor verlaging van de werkdruk. De bonden en werkgevers hebben afgesproken om de helft van dit bedrag, in uren, individueel ten goede te laten komen aan de werknemers.

Budget

“Dat betekent concreet dat iedereen 40 uur extra krijgt voor werkdrukverlichting krijgt”, zegt AOb-onderhandelaar Jelmer Evers. “Dat is bovenop de 50 uur die elke werknemer al had in zijn of haar persoonlijk budget. Er is nu dus nu per persoon 90 uur per jaar beschikbaar. Dat kan worden besteed aan bijvoorbeeld minder lesgeven, minder overige taken of, in overleg met de werkgever, aan verlof.”

‘Sommige schoolbesturen zeggen dat uren uit het persoonlijk budget niet meer voor verlof kunnen worden gebruikt. Dat klopt absoluut niet’

Een aantal schoolbesturen heeft overigens aan het personeel laten weten dat de uren uit het persoonlijk budget niet meer voor verlof kunnen worden gebruikt. “Dat klopt absoluut niet”, zegt Evers. “Het cao-artikel waarin staat dat die uren voor sparen en verlof mogen worden gebruikt, verdwijnt. Maar daar komt een ander artikel voor in de plaats, dat dit wel degelijk mogelijk maakt. Je kunt die uren dus nog steeds gebruiken voor sparen en verlof – laat daar geen onduidelijkheid over bestaan.”

Uitbetaald

De 40 uur voor individuele taakverlichting kan in het schooljaar 2022-2023 overigens ook eenmalig worden uitbetaald, als personeelsleden daarvoor kiezen. Dat levert hen dan nog eens 2,4 procent aan salarisverhoging op.

De andere helft van de 300 miljoen voor het verlichten van de werkdruk wordt besteed via de teams op de scholen. Daarbij is wel bepaald dat een meerderheid van het personeel én de personeelsgeleding van de mr moeten instemmen met de verdeling van de middelen in de school.

Schoolleidersbeurs

Daarnaast is er 53 miljoen beschikbaar om 16 uur toe te voegen aan de uren voor professionalisering, bovenop de uren die daar nu al voor staan. Ook komt er een schoolleidersbeurs, die ook beschikbaar is voor teamleiders, en wordt het ouderschapsverlof uitgebreid. Dit laatste wordt nog verder ingevuld.

‘Deze cao is een goede stap, maar we zijn er nog lang niet. Er moeten fundamentele oplossingen komen voor de problemen in het vo’

“Het waren heel lange, lastige onderhandelingen, onze wensen voor minder werkdruk waren groot”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “En ik ben blij dat de collega’s in de scholen hebben meegeholpen met onze cao-acties. Zij hebben op hun scholen de directies uitgedaagd om het gesprek aan te gaan over wat er nu écht nodig is op de werkvloer, en dat heeft absoluut gewerkt.”

Doorbraak

“Deze cao is een goede stap, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Evers wel. “We moeten in het komende schooljaar een doorbraak bereiken met de politiek en werkgevers, om fundamentele oplossingen te bereiken voor de problemen in het voortgezet onderwijs. We willen afspraken maken over het aantal lesuren per jaar en per week, de klassengrootte, de financiering via lumpsum. Dat kan alleen samen met Den Haag en dat staat nu ook in de werkagenda die we met de minister hebben afgesproken.”

Meer lezen:

De veel gestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord

Kijk het webinar over het onderhandelaarsakkoord terug

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord

 

Meer nieuws