'Er zijn nog volop zorgen onder het personeel over het heropenen van de scholen'
'Er zijn nog volop zorgen onder het personeel over het heropenen van de scholen'

Beeld: Pixabay

AOb: ‘Kabinet neemt corona-zorgen leraren niet genoeg serieus’

De AOb vindt dat het kabinet de heropening van de basisscholen niet goed regisseert. “De terechte zorgen van leraren en ondersteuners worden op geen enkele manier serieus genomen”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

‘Het ministerie van OCW laat zich bij de heropening van de scholen leiden door haast en niet door zorgvuldigheid’, meldt de AOb in een verklaring. Zo heeft het ministerie een zogenoemd servicedocument online gezet en verstuurd naar de scholen, dat niet is afgestemd met de onderwijsorganisaties.

“In een verklaring laat Onderwijsminister Arie Slob weten dat de praktische richtlijnen in dat document zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen”, zegt AOb-bestuurder Evers. “Dat is onjuist. Veel van onze eerdere zorgen en opmerkingen zijn hier niet in terug te vinden. Bovendien kregen we het document pas in de middag te zien. We hebben echt meer tijd nodig om te kijken wat dit allemaal betekent en hoe dit is te vertalen in een protocol waar je op een school iets aan hebt.”

‘We zijn niet tegen de heropening van de scholen. Maar het moet wel veilig en met aandacht voor alle zorgen van de medewerkers’

Met deze gang van zaken neemt de minister volgens Evers de zorgen bij het onderwijspersoneel niet weg. Want die zijn er volop: “Een gedeelte van onze leden vindt dat de beslissing om de basisscholen op 8 februari te heropenen wordt gedreven door de verkiezingscampagnes. Het OMT is verdeeld over het openen van de scholen, en hoe rijmen we de Nederlandse maatregelen met het feit dat onze buurlanden afwijkende maatregelen nemen?”

Transparant

Het kabinet zou volgens Evers eerlijk en transparant moeten communiceren over de afwegingen die gemaakt zijn. “In plaats daarvan sturen ze een eenzijdig opgesteld document rond. Dan houd je geen rekening met wat er onder de mensen in en om de klas leeft.”

Evers benadrukt dat de AOb niet tegen de heropening van de scholen is. “Maar wel graag een veilige opening, waarbij er antwoord is gegeven op alle zorgen van de medewerkers. We hopen dat we die zorgen morgen in een gezamenlijk protocol van de minister en onderwijsorganisaties kunnen wegnemen.”

Lees ook: Veel zorgen onder personeel over heropening basisscholen

Meer nieuws