AOb: ‘Groei schaduwonderwijs zorgelijk’

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen erover geuit dat ouders steeds vaker kiezen voor betaalde bijlessen, trainingen en begeleiding om achterstanden bij hun kinderen weg te werken. Dat zorgt voor ongelijkheid.

‘De AOb is ervan overtuigd dat tekortkomingen in het onderwijs niet aan de markt moeten worden overgelaten’, schrijft ze in de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Schaduwonderwijs is extra ondersteuning buiten de school om waar ouders zelf voor betalen, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat er in de klas te weinig individuele aandacht is voor hun kind. AOb-voorzitter Verheggen stuurde de brief om de Tweede Kamerleden te laten weten dat de AOb de groei van het schaduwonderwijs een zorgelijke ontwikkeling vindt.

Verwachtingen

Het zorgt vooral voor ongelijkheid, schrijft Verheggen. Alleen rijkere ouders kunnen de extra lessen voor hun kinderen betalen. Het is voor leraren lastig om aan alle verwachtingen van maatwerk te voldoen. Ze willen het graag bieden, maar hebben te vaak een complexe groep vanwege passend onderwijs. Verheggen: ‘Differentiëren of maatwerk leveren kan alleen wanneer de klassen niet te groot zijn en er voldoende tijd en ruimte voor leraren is om lessen voor te bereiden.’ De AOb vindt dat daar iets aan gedaan moet worden.

Daarnaast pleit de bond voor een landelijke omschrijving waarin staat welke ondersteuning scholen moeten bieden, zodat duidelijk is wat er van scholen verwacht kan worden.

Download: De brief van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen over schaduwonderwijs

Meer nieuws