Veel leraren zien haken en ogen aan de invoering van een nieuw curriculum.
Veel leraren zien haken en ogen aan de invoering van een nieuw curriculum.

Beeld: Typetank

AOb: ‘Geld en draagvlak nodig voor Curriculum.nu’

Onderzoek onder leerkrachten moet uitwijzen of de voorstellen van Curriculum.nu voldoende draagvlak hebben op de werkvloer. Verder moet er voldoende geld beschikbaar komen om de voorstellen in te voeren. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, werkt de bond niet verder mee aan Curriculum.nu. Dat schrijft de AOb aan de Tweede Kamer.

De AOb zit vanaf de start in de coördinatiegroep van Curriculum.nu. “We zitten in die groep om te garanderen dat de stem van leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs duidelijk wordt gehoord bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Bij onze leden is gedurende het proces echter kritiek opgekomen. Daarom hebben we, toen Curriculum.nu de voorstellen presenteerde, besloten een eigen enquête te houden onder leraren in het po en vo.”

‘Leraren en docenten moeten achter de voorstellen staan, en de tijd krijgen om ze uit te voeren’

Uit dit onderzoek bleek in de eerste plaats dat leraren en docenten betwijfelen of ze voldoende tijd en begeleiding krijgen om de plannen in te voeren. Evers: “Daarbij denken de leerkrachten en docenten terug aan eerdere grote plannen die niet goed verliepen – zoals het studiehuis.” Verder hebben AOb-leden fundamentele kritiek op de indeling en de inhoud van enkele van de voorgestelde leergebieden.

Draagvlak

De Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de AOb, heeft nu enkele ‘cruciale randvoorwaarden’ opgesteld voor de verdere betrokkenheid van de bond bij Curriculum.nu. Zo moet er een brede enquête worden gehouden – ook onder niet-leden van de AOb – naar het draagvlak van de voorstellen. ‘Daarbij moet in ieder geval de indeling in de leergebieden worden bevraagd en de inhoud van de voorstellen’ schrijft de AOb. De uitkomst van de enquête zal uitwijzen welke onderdelen voldoende draagvlak hebben om verder uit te werken, en voor welke onderdelen een ‘fundamentele koerswijziging’ nodig is om de aansluiting met de beroepsgroep te behouden.

Lastig

Verder zijn er structurele investeringen in tijd, ruimte en professionalisering nodig, vindt de AOb. ‘Zonder een concrete structurele toezegging van middelen wordt het voor leraren lastig om een nieuw curriculum goed te kunnen implementeren.’

Overladen

“Wij zijn voorstander van curriculumvernieuwing”, zegt Evers. “Het programma van de basisschool is bijvoorbeeld te overladen. Maar het blijft de vraag welke oplossingen er voor die problemen worden geopperd. Leraren en docenten moeten achter die oplossingen staan én moeten tijd en ruimte krijgen om ze in te voeren. Als er niet aan die randvoorwaarden wordt voldaan, kan de AOb het proces van Curriculum.nu helaas niet blijven ondersteunen.”

Volgende week maandag zal Evers het standpunt van de AOb toelichten op een hoorzitting van Curriculum.nu.

Meer nieuws