Er verandert niets aan de afstandsregels zoals het onderwijs ze nu al een paar maanden kent.
Er verandert niets aan de afstandsregels zoals het onderwijs ze nu al een paar maanden kent.

Beeld: Pixabay

‘Anderhalve meter afstand blijft de norm’

De anderhalve meter afstand-regels blijven van kracht in het voortgezet, het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs. Een brief van de minister Hugo de Jonge gisteren deed vermoeden dat er nieuwe uitzonderingen zijn, maar dat is niet zo, aldus het ministerie van Onderwijs.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs (OCW) legt uit dat de passage in de brief van minister Hugo de Jonge er enkel staat ‘omdat de uitzondering formeel nog moest worden vastgelegd’. De Jonge schrijft:

“Daarnaast zijn ook personen die een onderwijsactiviteit in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs verzorgen dan wel daar aan deelnemen voor zover deze werkzaamheden niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en voor de beroepsmatige werkzaamheden, waartoe de betreffende leerlingen of studenten worden opgeleid, uitgezonderd van de veilige-afstandsnorm.”

Vanochtend vertaalde dagblad De Telegraaf de ambtelijke tangconstructies in de kop: ‘Geen anderhalve meter voor docent en leerling als het niet anders kan’. De krant schrijft dat onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit geen anderhalve meter afstand hoeft te houden ‘als zij anders niet „op gepaste wijze” hun werk kunnen doen’.

Verwarring

De verwarring zit hem er in dat al voor de zomer per onderwijssector is afgesproken wat ‘op gepaste wijze’ betekent. OCW en onderwijsorganisaties hebben zich uitvoerig afgevraagd: wanneer kunnen situaties zich voordoen waarbij een docent of instructeur op anderhalve meter afstand echt niet goed kan lesgeven? De conclusie luidde dat alleen praktijkvakken voor een uitzondering op de anderhalve meter regel in aanmerking komen.

Tamar van Gelder, AOb-bestuurder voor het mbo: “Stel je voor dat een leerling voor het eerst met een lasmachine gaat werken, dan moet je daar als docent dicht bovenop staan om de veiligheid te garanderen. Dit is maar één van de voorbeelden, zeker het beroepsonderwijs kent er vele. Als anderhalve meter niet kan, zijn er overigens allerlei alternatieve veiligheidsmaatregelen.”

De brief van De Jonge bevat geen nieuws, aldus Van Gelder. “Er verandert niets.” Ze benadrukt dat de anderhalve meter de norm blijft tussen leerling en personeel in het voortgezet onderwijs en tussen zowel de studenten onderling als personeel in het mbo en hbo en wo. Behalve dus in lessituaties bij praktijkvakken waar het niet anders gaat. OCW-woordvoerder Michiel Hendrikx: “Het staat niet verkeerd in de Telegraaf, maar ze hadden dit beter een tijd geleden kunnen brengen.”

Check de laatste COVID-19 afspraken voor jouw sector – ook over uitzonderingen op de afstandsregels – in de corona-FAQ.

 

Meer nieuws