Zestien openbare basisscholen gaan van 9 tot en met 13 december dicht.
Zestien openbare basisscholen gaan van 9 tot en met 13 december dicht.

Beeld: Typetank

Amsterdamse basisscholen week dicht door lerarentekort

Zestien openbare basisscholen van de Stichting Westelijke Tuinsteden sluiten in december een week lang de deuren vanwege het lerarentekort. In die week gaan de schoolteams aan de slag om na te denken over een plan om de onderwijskwaliteit hoog te houden met minder leraren. “Het systeem van nu werkt niet", zegt Joke Middelbeek, bestuurder van de scholenstichting. "Leraren zitten klem.”

Alle ouders van de 5400 leerlingen kregen gisteren een brief waarin de school aankondigt van 9 tot en met 13 december de deuren te sluiten. ‘Een heftige beslissing’, schrijft Middelbeek in de brief. De problemen met het lerarentekort zijn dagelijks te merken bij de scholengroep. Zo hadden ze aan het begin van het jaar dertien leerkrachten te weinig om goed te starten. Inmiddels staan er zo’n 25 vacatures open en komen er elke maand ontslagaanvragen bij. “Wij zitten aan de randen van Amsterdam, veel leerkrachten van buiten de stad vertrekken tijdens het schooljaar naar een school dichterbij huis.”

Kinderbewaarplaats

Daarnaast maakt Middelbeek zich zorgen over drie scholen binnen haar stichting waarvan ze, door alle vacatures die er zijn, niet weet hoelang die nog overeind kunnen blijven. “Ik hoop dat ik nu nog op tijd ben met deze actie waarbij we aan de bel trekken. We zijn zo langzamerhand meer een kinderbewaarplaats dan een school. De onderwijskwaliteit loopt achteruit, wij willen ouders laten weten: let op, uw kind krijgt nu niet het goede onderwijs.”

‘We zijn zo langzamerhand meer een kinderbewaarplaats dan een school. De onderwijskwaliteit loopt achteruit’

Anders organiseren

De sluiting is geen staking. De leerkrachten en de schooldirecteuren zijn in de week hard aan het werk om een plan te bedenken hoe ze in deze ‘crisis’ de onderwijskwaliteit hoog kunnen houden. “Alle scholen gaan dit zelf bedenken met een procesbegeleider erbij”, zegt Middelbeek. “Je moet echt tijd nemen om buiten het systeem te denken. We moeten het anders gaan organiseren zodat leraren geen oppas meer zijn, maar hun vak weer terugkrijgen. Ze zitten nu in een overleef-modus.”

‘We moeten het anders gaan organiseren zodat leraren geen oppas meer zijn, maar hun vak weer terugkrijgen’

Het plan kan per school verschillen. Wel zegt de bestuurder dat één man of vrouw voor de groep niet de toekomst is en dat er nagedacht moet worden over de inzet van leerpleinen. “Er zou een ruimte moeten zijn waar leerlingen instructie krijgen van de leerkracht en een andere ruimte voor de verwerkingsopdrachten waar onderwijsondersteuners tot hun recht komen. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk.” Of het inzetten van ‘vakdocenten’, zoals rappers, ondernemers of dansers. “Deze mensen kun je koppelen aan onze scholen, zodat leerlingen hun lessen kunnen volgen. We stellen dan ook roostermakers aan die dit allemaal plannen.” Ook de administratie meer loslaten is een eventuele richting om de werkdruk te verminderen en de vraag wie welk onderwijs moet geven. “Een vak als Burgerschap, dat hoeft niet per se door leraren gegeven te worden.”
Volgens Middelbeek staan de leerkrachten en directeuren achter de sluiting van een week en zijn ze blij dat is vastgesteld dat het zo niet meer gaat. De plannen die eruit komen, wil Middelbeek zo snel mogelijk invoeren.

Begrip

De AOb heeft begrip voor de sluiting, laat bestuurder Eugenie Stolk weten. “Dit is wat het lerarentekort in de praktijk betekent. Het is vervelend voor ouders, maar helaas de toekomst als er niet structureel wordt geïnvesteerd.” Gisteren riep de bond alle leden uit het primair en voortgezet onderwijs op om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen om de eis voor structurele investeringen kracht bij te zetten.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER