De cao-hbo is definitief. Alle medewerkers krijgen in juni een loonsverhoging van 4 procent.
De cao-hbo is definitief. Alle medewerkers krijgen in juni een loonsverhoging van 4 procent.

Beeld: Typetank

Akkoord cao hbo is definitief

De vakbondsleden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn akkoord met de nieuwe cao. Daarmee hebben alle medewerkers in het hbo definitief een nieuwe cao. Zij zien per juni 2022 een loonsverhoging van 4 procent op hun salarisstrook staan.

In dezelfde maand krijgen alle personeelsleden ook een eenmalige uitkering van 600 euro bruto bij een voltijdbaan. Deze uitkering is naar rato van het dienstverband. Eerder legde AOb-bestuurder Douwe van der Zweep uit welke afspraken zijn gemaakt.

Afgelopen vrijdag stemde de hbo-sectorraad van de AOb in met het akkoord. De werkgevers, de Vereniging Hogescholen, kwamen kort daarna met groen licht en ook de andere bonden zijn akkoord.

Peiling

Hbo-leden van de AOb stemden grotendeels in met het akkoord: 91 procent was voor, 9 procent keurde het af. De respons op de peiling was 20 procent, in totaal gaven 710 leden hun mening. ‘Meerdere leden zullen weer wat makkelijker hun rekeningen kunnen betalen’, schrijft één van de leden in een toelichting.

Hbo-leden van de AOb stemden grotendeels in met het akkoord: 91 procent was voor, 9 procent keurde het af

Wel stipten meerdere geënquêteerden in de open opmerkingen het achterblijven van cao-afspraken over het vitaliteitspact en de werkdruk aan. Dit moet volgens meerdere leden nu toch wel snel geregeld worden. Zo schrijft een AOb-lid: ‘Blijf aandacht schenken aan het vitaliteitsprogramma voor oudere werknemers binnen het hbo. Dit zodat zij gezond en wel de AOW kunnen bereiken. En verder verdient het aandacht dat nieuwe en jonge docenten beter begeleid en ingewerkt worden binnen het hbo.’

Een ander noemt het uitstel van het generatiepact ‘veel te lang en onaanvaardbaar’. ‘De huidige 60-plussers hebben, zeker gezien de werkdruk, behoefte aan een redelijke manier van afvloeiing naar minder werken.’ En: ‘De werkdruk wordt wel genoemd, maar staat niet echt op het netvlies. Het wordt tijd dat hier regels voor komen.’

Cao-inzet

Eerder zei Van der Zweep over de werkdruk en het vitaliteitspact dat voor deze onderwerpen meer tijd nodig is en dat de afspraken blijven staan dat hogescholen hun werkdrukplan updaten en het beleid toetsen op realistische taakopdrachten. “Deze onderwerpen staan zeker hoog op de agenda.”

Word lid van de AOb. Samen staan we sterker aan de onderhandelingstafel. 

Meer nieuws