De actiebereidheid onder leraren, ondersteuners en directeuren is groot.
De actiebereidheid onder leraren, ondersteuners en directeuren is groot.

Beeld: Typetank

Actiebereidheid in alle onderwijssectoren groot

In alle onderwijssectoren is de actiebereidheid onder leraren, ondersteuners en andere medewerkers groot. De AOb peilde in november 2018 of de leden door willen gaan met actievoeren.

In alle onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo) is meer dan acht op de tien medewerkers bereid om actie te voeren.

De actiebereidheid is met 97 procent het grootst in het primair onderwijs. Daarna volgen de collega’s die werken in het voortgezet onderwijs met 93 procent. In het mbo gaat het om een percentage van 91 procent en in het hbo om 89 procent.

Actievorm

Er is een lichte voorkeur voor sectorbrede acties, zo bleek uit de ledenpeiling. De voorkeur voor een landelijke staking of demonstratie is het grootst.

Gisteren kondigde de AOb aan dat er nieuwe acties komen. Van 11 tot en met 15 maart is er een actieweek met een afsluitende landelijke staking voor alle onderwijssectoren in Den Haag. Vlak voor de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart 2019 wil de AOb duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Het kabinet moet 4 miljard euro uittrekken om de problemen, zoals de hoge werkdruk, in het onderwijs aan te pakken, zo berekende de AOb.

Meer nieuws